Żywy Różaniec wspiera misje

Żywy Różaniec wspiera misje

W tym roku w czwartek (27.10.2016r. ) – w ramach tego Tygodnia – odbędzie się Ogólnopolski Dzień Modlitw o beatyfikację Pauliny Jaricot (1799-1862, założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary), o rozwój misji i dzieła Żywego Różańca. To między innymi członkowie Kół Żywego Różańca, w 20-osobowych różach, każdego dnia modlą się w intencjach papieskich (ogólnej i ewangelizacyjnej), wspierając Kościół i misje.

Obchodom 90. Światowego Dnia Misyjnego towarzyszy też promocja projektu „Żywy różaniec dla misji” – inicjatywy, zbiegającej się z jubileuszem 190-lecia istnienia dzieła żywego różańca. Jego celem jest wsparcie misji, dzięki modlitwie i ofiarom w wysokości 1 PLN miesięcznie składanym przez poszczególnych członków róż różańcowych w Polsce. Połowa zebranej kwoty pozostaje w diecezjach i służy wsparciu misjonarzy z poszczególnych stron Polski.

Według stanu na dzień 1 października 2016 r., na misjach posługuje obecnie 2007 polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy i misjonarek, tak jak w latach ubiegłych, pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 810; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 784, w Azji – 327; w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19. Ponadto 19 osób przygotowuje się do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej. 10 osób będzie krzewić Ewangelię w Ameryce Łacińskiej, a 9 – w Afryce. Wśród przyszłych misjonarzy jest 10 księży i zakonników, 7 sióstr zakonnych oraz kleryk i świecka katoliczka z diecezji warszawsko-praskiej.

Statystyka misjonarzy z podziałem na kontynenty na dzień 01-10-2016

Kontynent Razem F.D. świeccy siostry zakonnicy
Afryka i Madagaskar 810 76 25 360 349
Ameryka Łacińska i Karaiby 784 159 20 172 433
Ameryka Pn. 19 5 1 1 12
Azja i Azja Mniejsza 327 39 9 136 143
Oceania  67 12 1 8 46
Status – liczba wszystkich  2007 291 56  677  983 

Słowo Krajowego Moderatora Żywego Różańca

V Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca 27 października 2016 r.

Pierwszy taki dzień odbył się w roku 2012, kiedy przeżywaliśmy 150. rocznicę śmierci naszej założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot, kiedy minęło 10 lat od ogłoszenia Listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae, w rozpoczętym przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary.

Dziękowaliśmy za zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski statut stowarzyszenia Żywy Różaniec, za ks. abp. Wacława Depo – delegata Episkopatu do spraw Żywego Różańca, za Moderatora Krajowego i wszystkich Moderatorów, tak gorliwie angażujących się w dzieło Żywego Różańca w Polsce.

Po co taki dzień w miesiącu, skoro codziennie gromadzimy się na różańcu? „Ten dzień jest dla nas okazją, by poczuć jeszcze mocniej wspólnotę tysięcy, a może dziesiątek czy setek tysięcy osób, które w całej Polsce będą się w tym dniu modlić w łączności duchowej” (słowo Moderatora Krajowego, 2013 r.).

Dlaczego w Tygodniu Misyjnym? Jest to wspaniała okazja, aby obydwa dzieła powołane przez jedną założycielkę modliły się zjednoczone w jednej intencji. Dlatego jest to zawsze czwartek w Tygodniu Misyjnym.

W jakich intencjach modlimy się w tym dniu?

* Dziękujemy za dzieło Żywego Różańca w Polsce i prosimy o jego rozwój.

* Modlimy się o beatyfikację założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot.

* Modlimy się w intencji misji i misjonarzy.

Księża, którzy w tym dniu zaprosili Żywy Różaniec na modlitwę, mówili zdziwieni, że cały kościół był wypełniony i było to piękne świadectwo wobec wspólnoty parafialnej, czym jest Żywy Różaniec w parafii. Tych, którym siły i zdrowie nie pozwolą być w kościele, zapraszam gorąco do włączenia się do tej modlitwy w swoim domu czy na szpitalnym łóżku. Tego dnia bądźmy razem zjednoczeni na modlitwie ze wszystkimi wspólnotami Żywego Różańca w całej Polsce.

Zapewniam Was, Kochani, o tym, że w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole razem z kołami Żywego Różańca jesteśmy z Wami w tym dniu o godz. 16.30 przed cudownym wizerunkiem Królowej Różańca świętego, „która prowadzi nas do Chrystusa, żywego centrum naszej wiary”.

ks. Szymon Mucha
moderator krajowy Żywego Różańca