Wybory w Towarzystwie św. Wojciecha

Wybory w Towarzystwie św. Wojciecha

Towarzystwo św. Wojciecha podsumowało minione cztery lata działalności i wybrało nowy zarząd główny. Doroczny zjazd bractwa odbył się 26 listopada w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem asystenta diecezjalnego bractwa ks. kan. Tomasza Głuszaka, który w homilii nawiązał do najważniejszych wydarzeń ubiegłego i kończącego się roku: 25-lecia Towarzystwa,  jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Roku Miłosierdzia oraz dokonanego w Krakowie Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. „Ubogaceni doświadczeniami minionymi wydarzeń, stajemy wobec nowej rzeczywistości, jaką jest rozpoczynający się Adwent, a wraz z nim program duszpasterski zawarty w haśle: Idźcie i głoście – przypomniał i nawiązując dalej do Ewangelii zauważył, że Bóg wzywa nas, by sprawy doczesne nie stanowiły wyłącznego centrum naszej uwagi, ani też nie wymagały poświecenia im wszystkich życiowych sił. „Weź sobie do serca to, że sam Bóg troszczy się o ciebie. Zaufaj Mu i żyj życiem tu i teraz, mając w sercu pokój i chrześcijańska nadzieję” – apelował kapłan.
W spotkaniu uczestniczyli delegaci z wszystkich regionów i parafii, w których Towarzystwo św. Wojciecha działa. Po Mszy św. odbyła się zasadnicza część zjazdu, mająca na celu przedłożenie sprawozdania za minione 4 lata działalności oraz wyłonienie nowych władz tzn. Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z postanowieniem statutu w skład Zarządu Głównego może wejść od 7 do 11 członków wybranych przez Zjazd oraz od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej.

W wyniku tegorocznych wyborów nowy skład Zarządu Głównego tworzą:
Antoni Kapeja (Górka Klasztorna) – prezes
Mieczysław Ratajczak (Września) – v-ceprezes
Henryk Dudek (Bydgoszcz) – v-ceprezes
Władysław Wiśniewski (Inowrocław) – sekretarz
Bogdan Szydłowski (Nakło nad Notecią) – skarbnik

oraz członkowie:
Tadeusz Meller (Żnin)
Henryk Pawlaczyk (Żnin)
Zbigniew Rolewski (Wągrowiec  )
Rafał Wierzbowski (Bydgoszcz)

Nowy skład Komisji Rewizyjnej tworzą:
Józef Ukleja (Nakło nad Notecią)
Sławomir Bratkowski (Nakło nad Notecią)
Tadeusz Pytel (Inowrocław)
Zbigniew Goliszewski (Bydgoszcz)
Eugeniusz Szadkiewicz (Bydgoszcz).