Roraty 2016 – W domu Królowej Maryi

Roraty 2016 - W domu Królowej Maryi

Roratnie pytania i zadania:

22 grudnia

Pytania:
1. Jakie łaski i cuda wyprasza dla ludzi Matka Boża?  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”. (uzdrowienie ciała z rożnych chorób i uzdrowienie duszy, czyli nawrócenie)
2. Co podczas każdej Eucharystii jest największym cudem? (przemiana chleba w Ciało i wina w Krew  Pana Jezusa)
3. Co to znaczy nawrócić się? (zmieni9ać swoje życie, żyć jak najbliżej Pana Boga i zgodnie z Jego przykazaniami)

Zadania:
1. Dzisiaj wieczorem, pomyśl o całym, mijającym dniu i przede wszystkim Panu Bogu dziękuj.
2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś jutro do kościoła – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to Twoja ostatnia szansa.
3. Uzupełnij roratnią planszę.


21 grudnia

Pytania:
1. Gdzie znajduje się największe sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej poza Polską i jak jest nazywane? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”. (w Stanach Zjednoczonych – Amerykańska Częstochowa)
2. W którym roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie ? (w 1991r.)
3. Co znaczy „Regina Mundi”? (Królowa świata)

Zadania:
1. Naklej wotum.
2. Znajdź na mapie Lourdes, Fatimę, Guadalupe, Altöting, Loreto.
3. Pamiętaj o modlitwach składanych do naszej skarbony modlitewnej.


20 grudnia

Pytania:
1. Ile razy Jan Paweł II był na Jasnej Górze jako papież?
2. Jakie swoje najcenniejsze wotum ofiarował Matce Bożej papież Jan Paweł II? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa” (przestrzelony i zakrwawiony po zamachu na jego życie w 1981 roku pas sutanny)
3. Którzy papieże podarowali Matce Bożej na Jasnej Górze Złotą różę? (Jan Paweł II, Benedykt XVI w imieniu Pawła VI, Franciszek)

Zadania:
1. Przeczytaj w styczniowym numerze Małego Gościa o odmianie róży ogrodowej nazwanej Jan Paweł II.
2. Zastanów się, co mógłbyś ofiarować Matce Bożej. Możesz to napisać i wrzucić do naszej skarbony roratniej w kościele.


19 grudnia

Pytania:
1. Gdzie umieszczono „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi”? (na Jasnej Górze, w specjalnej tubie, tuż obok Cudownego Obrazu Matki Bożej)
2. W jaki sposób przygotowywano się do obchodów tysiąclecia chrztu Polski? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa” (przez Wielką Nowennę trwającą 9 lat)
3. Co to jest peregrynacja? (pielgrzymowanie, nawiedzania parafii przez ikonę Matki Bożej)

Zadania:
1. Odmów z najbliższymi Apel Jasnogórski o 21.00.
2. Zastanów się, czy może jest ktoś, z kim powinieneś pogodzić się przed Bożym Narodzeniem.
3. Pamiętaj o modlitwach składanych do naszej skarbony modlitewnej.


17 grudnia

Pytania:
1. Skąd wziął się Apel Jasnogórski? (pilot Władysław Polesiński został ocalony od wypadku o 21.00. O tej godzinie modlili się za niego żona i dzieci)
2. Kto ułożył słowa Apelu? (Ks. Leon Cieślak – pallotyn)
3. Kiedy i dlaczego zaczęto odmawiać Apel na Jasnej Górze? (w 1953 roku po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego)

Zadania:
1. Odmów z najbliższymi Apel Jasnogórski o 21.00.
2. Pamiętaj o modlitwach składanych do naszej skarbonki modlitewnej.

16 grudnia

Pytania:
1. Czyim niewolnikiem chciał zostać kard. Stefan Wyszyński? (niewolnikiem Maryi)
2. Co w swoim herbie biskupim umieścił kard. Stefan Wyszyński? (wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i słowa „Soli Deo” – Samemu Bogu)
3. Gdzie i kiedy prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa Niedzielnego”. (w maju 1956 r., kiedy przebywał uwięziony w Komańczy)
4. Kiedy na Jasnej Górze odnowiono śluby Jana Kazimierza? (26 sierpnia 1956r.)

Zadanie:
1. Sprawdź, jaki herb ma biskup twojej diecezji i pomódl się o wierność dla niego.
2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś jutro do kościoła – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.


15 grudnia

Pytania:
1. Skąd przychodzi najdłuższa pielgrzymka na Jasną Górę?
2. Skąd przychodzi jedna z najstarszych pielgrzymek?  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”. ( z Kalisza i Warszawy)
3. Jak nazywa się książka Władysława Reymonta, która powstała podczas pielgrzymki warszawskiej? („Pielgrzymka do Jasnej Góry”)

Zadanie:
1. Dowiedz się, czy z Twojej parafii wychodzi piesza pielgrzymka na Jasną Górę, a jeśli tak, to kiedy.
2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś jutro do kościoła – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.


14 grudnia

Pytania:
1. Jak długo podczas wojny byli na Jasnej Górze Niemcy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.
2. Gdzie paulini ukryli cudowny obraz Matki Bożej?
3. Jakie pamiątki zostawili na Jasnej Górze ci, którzy przeżyli wojnę?

Zadanie:
1. Zapytaj rodziców, kogoś z rodziny, czy byli na pieszej pielgrzymce do Częstochowy.
2. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś jutro do kościoła – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.


13 grudnia

Pytania:
1. Jak nazywa się modlitwa, którą przez dziewięć dni przed Bitwą Warszawską odmawiano na Jasnej Górze?
2. Jak inaczej nazywana jest Bitwa Warszawska?
3. Jakie insygnia królewskie i od kogo otrzymała Matka Boża na Jasnej Górze? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadanie:
Pomódl się dziesiątkę Różańca albo modlitwę „Pod Twoją obronę” za mamę i wszystkie kobiety w Polsce, aby były wierne obietnicom, które przed wielu laty złożyły Maryi.


12 grudnia

Pytania:
1. Co to znaczy, że Polska była pod zaborami?
2. Kto i w jakim utworze napisał słowa: „Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy”?  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.
3. Na czym polega wolność?

Zadania:
1. Pomódl się za ludzi na całym świecie prześladowanych za wiarę.
2. Poszukaj pierwszej zwrotki pieśni „Boże, coś Polskę”. Zwróć uwagę na zakończenie.


10 grudnia

Pytania:
1. Który papież poświęcił pierwsze korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”. (Klemens XI)
2. Kiedy odbyła się koronacja? (8 września 1717r.)
3. Kto pobłogosławił obecne korony Matki Bożej i jaki napis na nich widnieje? (Św. Jan Paweł II – Totus Tuus)

Zadania:
1. Naklej na planszę kolejny obrazek-wotum.
2. W książeczce do nabożeństwa odszukaj jakąkolwiek pieśń do Matki Bożej Królowej i pomódl się jej słowami.
3. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś jutro do kościoła – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.


9 grudnia

Pytania:
1. Który król ogłosił Maryję Królową Polski? (Jan Kazimierz)
2. W jakim mieście i kiedy złożył swoje ślubowanie?  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”. (We Lwowie 1 kwietnia 1656r.)
3. Kiedy obchodzimy uroczystość Maryi, Królowej Polski? (3 maja)

Zadania:
1. Naklej na planszę obrazek-wotum.
2. Znajdź na mapie Głogówek i Lwów.
3. Pomódl się za naszą ojczyznę.


7 grudnia


Pytania:
1. Jak nazywa się powieść Henryka Sienkiewicza, w której opisana jest obrona Jasnej Góry? („Potop”)
2.Jak nazywał się przeor dowodzący obroną Jasnej Góry? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”. (Ojciec Augustyn Kordecki)
3. Kto był królem Polski podczas potopu szwedzkiego? (Jan Kazimierz)

Zadania:
1. Naklej kolejne wotum na planszę.
2. Załóż medalik lub krzyżyk, jeśli go jeszcze nie nosisz.
3. Pomódl się za tych, którzy prześladują chrześcijan, może za kogoś w szkole, kto wyśmiewa chodzących na religię albo do kościoła. Poproś o odwagę i męstwo dla siebie.


6 grudnia


Pytania:
1. Co to jest cud? (nadzwyczajne zdarzenie, którego ludzie nie potrafią wytłumaczyć)
2. Jak nazywa się księga, w której zapisywane są cuda wyproszone na Jasnej Górze? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”. („Jasnogórska księga cudów i łask”)
3. Kto poza paulinami pisał też o cudach jasnogórskich? (Jan Długosz, królowie Władysław Jagiełło i Jan Kazimierz)

Zadania:
1. Naklej wotum.
2. Do III niedzieli Adwentu staraj się mniej mówić, a więcej słuchać – mamy, taty, pani w szkole, kolegów w klasie.
3. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo swoją obietnicę i przynieś jutro do kościoła – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.

5 grudnia

Pytania:
1. Wymień przynajmniej pięciu królów Polski, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę. Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski)
2. Kto wybudował mury obronne wokół Jasnej Góry? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”. (rozpoczął Zygmunt III Waza, a dokończył Władysław IV).

Zadania:|
1. Naklej wotum.
2. Pomódl się za rządzących naszą ojczyzną. Zachęć do wspólnej modlitwy rodzinę.
3. Przygotuj na kartce swoją prośbę, podziękowanie dla Matki Bożej albo obietnicę i przynieś jutro do kościoła – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.


3 grudnia

Pytania:
1. Skąd wzięły się rysy na twarzy Maryi Jasnogórskiej?
2. Kto przyczynił się do naprawienia obrazu?
3. Co to jest świętokradztwo? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Zadania:
1. Naklej kolejne wotum na planszę
2. Pomyśl, może kogoś ostatnio zraniłeś słowami, zachowaniem (rodziców, panią w szkole, kolegę). Kogo powinieneś przeprosić?


2 grudnia

Pytania:
1. Co to są wota? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.
2. Z czego zrobione były pierwsze wota?
3. Co podarował Matce Bożej papież Franciszek?

Zadania:
1. Naklej na planszę pierwsze wotum – serce.
2. Podczas modlitwy pomyśl, za co, możesz podziękować Matce Bożej.
3. Przygotuj na kartce swoją prośbę albo podziękowanie dla Matki Bożej.


1 grudnia

Pytania:
1. Jak brzmi pełna nazwa zakonu paulinów ?
2. Co znajduje się w herbie paulinów?
3. Jak nazywają się utwory grane w cudownej kaplicy dla Matki Bożej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa” (intrady)

Zadania:
1. Naklej na planszę herb paulinów.
2. Poszukaj na mapie Węgry i miasto Pecz (Pesc), gdzie powstał ich zakon.
3. Pomódl się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, także do paulinów.


30 listopada

Pytania:
1. Jakim typem ikony jest wizerunek jasnogórski? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa” (Hodegetria, Przewodniczka, Wskazująca Drogę)
2. Co oznaczają dwa palce dłoni Jezusa? (Boską i ludzką naturę Jezusa)
3. Co Jezus trzyma w lewej dłoni?

Zadania:
1. Naklej na planszy koronę Jezusowi, a potem zaproś całą rodzinę i razem, przy obrazie Matki Bożej, zaśpiewajcie piosenkę „Czarna Madonna”.
2. Poszukaj innych obrazów Maryi w albumach, w internecie, przyjrzyj się im i zobacz, czym różnią się te obrazy od Maryi Jasnogórskiej.
3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” posłuchaj i naucz się dobrze piosenek roratnich.

29 listopada
Pytania:
1. Kto według legendy namalował obraz jasnogórski?
2. Jak nazywa się ikony? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”. (Oknami na niebo)
3. Kto sprowadził obraz jasnogórski na Jasną Górę?

Zadania:
1. Naklej koronę.
2. Sprawdź w domu, gdzie masz obrazy z Jezusem, Maryją i świętymi. Powiedz rodzicom, że są to „okna na niebo”.
3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” posłuchaj piosenek roratnich.

28 listopada
Pytania:
1. Gdzie znajduje się najważniejsze sanktuarium Polaków?
2. Kto nazwał wzgórze częstochowskie Jasną Górą? (Odpowiedź w grudniowym numerze „Małego Gościa”).
3. Kto jest najważniejszym mieszkańcem Jasnej Góry?

Zadania:
1. Znajdź w domu miejsce dla roratniej planszy i zawieś ją.
2. Sprawdź na mapie Polski, gdzie i na jakiej wysokości leży Jasna Góra.
3. Na stronie internetowej „Małego Gościa” posłuchaj piosenek roratnich.