Franciszkański apel o modlitwę dzieci o pokój

Franciszkański apel o modlitwę dzieci o pokój

26 listopada 2016r. Minister Generalny naszego Zakonu o. Michael Perry oraz Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton wystosowali list do całego Zakonu z prośbą o włączenie się w modlitwę dzieci o pokój. Inicjatywa związana jest z nasilającymi się atakami na ludność cywilną podczas działań wojennych w Syrii, których głównymi ofiarami są niewinne dzieci. Bywają one rozstrzeliwane, giną w atakach bombowych, tracą najbliższych i dach nad głową.

Dlatego o. Generał i o. Kustosz proszą, aby w całym Zakonie od początku Adwentu 2016 rozpocząć czas intensywnej modlitwy o pokój w tym rejonie świata zanoszonej do Boga przez dzieci. Inicjatywa ta nosi nazwę „Dzieci modlą się o pokój”. W prośbie tej zawarta jest sugestia, aby szczególnie podczas Mszy świętej z udziałem dzieci odmawiać z najmłodszymi modlitwę franciszkańska o pokój: „O, Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju…”. Oczywiście modlitwy tej może być więcej i może także mieć formę nabożeństw i innych form liturgicznych. Ojciec Generał oraz ojciec Kustosz apelują, by w naszych parafiach czy wspólnotach znaleźć czas i miejsce, dla wspólnej wraz z dziećmi modlitwy o pokój, szczególnie w pierwszą niedzielę miesiąca.

Fundamentem tej prośby jest postawa szczególnej miłości Jezusa do dzieci i Jego słowa o wielkości i wadze modlitwy dziecięcej, która daje nadzieję, że modlitwy dzieci z całego świata dokonają przemiany serc tych, którzy krzywdzą tych najmniejszych i bezbronnych.

Nie pozostawajmy obojętni na to rozpaczliwe wołanie o pomoc i już dziś przyłączmy się wraz ze wszystkimi wierzącymi oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli z całego świata do modlitwy o pokój.


Modlitwa Franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając ‑ otrzymujemy;
wybaczając ‑ zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.


Proboszcz z Aleppo: sytuacja jest krytyczna

Sytuacja w Aleppo jest krytyczna. Wraz ze zintensyfikowaniem ofensywy coraz więcej bomb spada na to oblężone miasto syryjskie. Ludzie są coraz bardziej przerażeni i nie widzą dla siebie żadnej przyszłości. Wskazuje na to proboszcz tamtejszych katolików obrządku łacińskiego. O. Ibrahim Alsabagh OFM zauważa, że każdy żyje z dnia na dzień ciesząc się tym, że przeżył, i szukając bezpiecznego sposobu ucieczki dla swych rodzin.

„Mimo że wczoraj była I Niedziela Adwentu, do kościoła przyszło dużo mniej ludzi” – mówi o. Ibrahim. Jest to wynik powszechnego braku bezpieczeństwa. Proboszcz tego umęczonego miasta wskazuje zarazem, że prawdziwym problemem staje się kwestia przeżycia nie tylko z powodu non stop spadających bomb, ale i braku pożywienia. Ludzie sięgają do ostatnich zapasów, które udało się dostarczyć do miasta dzięki pomocy kościelnych organizacji humanitarnych. Przy oszczędnym korzystaniu starczą one maksymalnie na dwa tygodnie.

W tej dramatycznej sytuacji chrześcijanie Aleppo zainicjowali w Adwencie specjalną modlitwę o pokój. „Nie wiem, czy można się modlić jeszcze bardziej i intensywniej niż dotąd, ale próbujemy” – mówi o. Ibrahim. Specjalną akcję modlitewną podjęły też dzieci. Będzie ona prowadzona w każdą pierwszą niedzielę miesiąca nie tylko w Aleppo, ale we wszystkich parafiach franciszkańskich na świecie. „Trwamy na modlitwie o pokój – mówi o. Ibrahim. – Powierzamy Bogu także tych, którzy zrzucają bomby na nasze domy i świątynie”.

RV / Aleppo