Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Od 16 grudnia do  Wigilii Bożego Narodzenia.

Rozpoczęcie:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Jak była na początku…

Módlmy się:
Maryjo, Niepokalana Boża Rodzicielko, spraw, aby modlitwy nasze stały się miłe Bożemu Dzieciątku. Niech nam uproszą dobre przygotowanie się na spotkanie z Nim przez głęboką wiarę i wolność od grzechu.


Dzień pierwszy, (16 grudnia)

Szopa betlejemska… Niewiele ma z nią wspólnego ozdobna szopka spad choinki. Bóg-Człowiek, Pan wszystkiego rodził się w całkowitym ubóstwie. A ty urządzasz się na tym świecie tak, jakbyś zapomniał, że jesteś w drodze…

Dzień drugi, (17 grudnia)
Ubóstwo, a także oziębłość ludzkich serc niepowstrzymany Słowa Bożego przed przyjściem na ziemię. A ty, co czynisz, aby było Panu lepiej dzisiejszym świecie…, w tobie?…

Dzień trzeci, (18 grudnia)
Ręce Bożej Dzieciny wyciągały się ze żłóbka z miłością do Matki, do wszystkich ludzi. Dłonie Jezusa zawsze są otwarte, zwłaszcza dla chorych, opuszczonych, upadłych, smutnych. Czy rozumiesz ten gest swojego Pana, czy naśladujesz Go? …

Dzień czwarty, (19 grudnia)
Uśmiech dziecka – to dla matki nagroda za codzienny trud. Prześliczny musiał być uśmiech Bożego Dzieciątka do Jego Niepokalanej Matki. Czy darzysz drugiego człowieka, jako brata, bezinteresownym uśmiechem życzliwości? …

Dzień piąty, (20 grudnia)
Serce – symbol miłości. Dziecię Jezus kochało każdego człowieka bez wyjątku od pierwszych chwil życia. Czy umiesz tak postępować? Mówi twój Pan: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. (J 13, 34)…

Dzień szósty, (21 grudnia)
Prześladowanie to nie nowa rzecz. Ucieczka przed Herodem do Egiptu była przykra dla Świętej Rodziny. Boży plan spełnia się w trudach i cierpieniu. Należało tylko ufać. A ty, dlaczego nie ufasz Bogu w trudnościach? …

Dzień siódmy, (22 grudnia)
Ludzka nieczułość! Boże Dziecię doświadczyło jej także. Czy ty, będąc chrześcijaninem, masz otwarte serce na potrzeby i troski innych? …

Dzień ósmy, (23 grudnia)
Dewiza Dzieciątka Jezus: Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło (J 4, 34). A jaka jest twoja dewiza życiowa? …

Dzień dziewiąty, (24 grudnia)
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (Łk 2, 14) – tak śpiewali Aniołowie nad stajenką kołyską w Betlejem. – Czy ty jesteś człowiekiem dobrej woli? …

Wezwania:
Boskie Dzieciątko, Synu Ojca w niebie, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Synu Niepokalanej Matki, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie Ludu Bożego,  bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, nadziejo grzeszników, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, źródło pokoju i miłości, bądź uwielbione!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…(3 razy)

A Słowo ciałem się stało
I zamieszkało między nami.

Módlmy się:
Boże, Ojcze Przedwieczny, Twój Syn ukazał światu wzór człowieczeństwa, stając się bratem naszym w ludzie kij naturze; spraw, abyśmy się odnowili wewnętrznie mocą Jego łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.