Krucjata modlitewna w obronie życia

Krucjata modlitewna w obronie życia

Ks. Prymas przychylił się do prośby wystosowanej przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny, która apeluje, aby podjąć krucjatę modlitewną na rzecz obrony życia człowieka – dziecka od momentu poczęcia, osób wykorzystywanych, starszych i chorych.

Jej wyrazem ma być publiczne odmawianie modlitwy św. Jana Pawła II,  zawartej w encyklice „Evangelium vitae”, po zakończonych Mszach świętych w każdą niedzielę, począwszy od pierwszej niedzieli października. Krucjata winna trwać do Uroczystości Bożego Narodzenia włącznie.  

Modlitwa ta, odmawiana w okresie toczących się debat sejmowych i dyskusji na temat godności życia człowieka, ma być czytelnym znakiem zaangażowania się wszystkich w budowanie cywilizacji miłości.  


Modlitwa św. Jana Pawła II
(EV 105)

O Maryjo,                   

jutrzenko nowego świata,

Matko żyjących,

Tobie zawierzamy sprawę życia:

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze

dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i chorych zabitych przez obojętność

albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna

potrafili otwarcie i z miłością głosić

ludziom naszej epoki

Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej

jako zawsze nowego daru,

radość wysławiania jej z wdzięcznością

w całym życiu

oraz odwagę czynnego i wytrwałego

świadczenia o niej,

aby mogli budować,

wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości

na cześć i chwałę Boga Stwórcy,

który miłuje życie. Amen.