Komunikat Księdza Prymasa na Dzień Życia Konsekrowanego – 02.02.2017r.

Komunikat Księdza Prymasa na Dzień Życia Konsekrowanego - 02.02.2017r.

Czcigodni Księża Proboszczowie!

Droga Wspólnoto Parafialna!

 Dzień Życia Konsekrowanego, który przeżywamy w Kościele 2 lutego stwarza szczególną okazję, aby dostrzec pośród nas obecność sióstr, braci, ojców z różnorodnych klasztorów i domów życia zakonnego, i wyrazić wdzięczność za ich służbę w naszych wspólnotach parafialnych, wobec dzieci i młodzieży, chorych i osób w podeszłym wieku, ubogich i bezdomnych. W to dziękczynienie w sposób szczególny włączamy Siostry Karmelitanki, które nieustannie towarzyszą nam modlitwą i duchową obecnością. Zbierane w czasie liturgii ofiary przeznaczone będą jako pomoc dla klasztoru Sióstr karmelitanek bosych w Gnieźnie.

Bardzo Was proszę, abyście w Waszych modlitwach, szczególnie w tym dniu, pamiętali o wszystkich, którzy właśnie w taki sposób rozeznali swoje powołanie. Prośmy również wspólnie o dar nowych powołań do życia zakonnego.

Wraz z braćmi i siostrami życia konsekrowanego podziękujemy za dar ich powołania w czasie Mszy św. sprawowanej w prymasowskiej bazylice w Gnieźnie 2 lutego o godz. 10.00.

Zapewniam o modlitewnej pamięci i o modlitwę proszę

†Wojciech Polak
Arcybiskup, Metropolita Gnieźnieński

Gniezno 23 stycznia 2017r.