Nabożeństwa czerwcowe

Nabożeństwa czerwcowe

Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tygodniu po Mszy św. o 17.00, a w niedziele po Mszy św. o 9.00.

„Poprowadź nas, Panie Jezu, do Twego Serca.
Nasze grzechy jak wielkie głazy układają się w mur,
który oddziela nas od Twojej Miłości.
Prosimy, nie pozwól, by ten mur wznosił się i przytłaczał naszą nadzieję.
Pomóż nam znów uwierzyć,
że Twoje Serce przyjmie nas, choć tyle razy Je zraniliśmy.
Niech wielkie głazy win przemienią się we łzy skruchy,
które przyniosą ukojenie Twemu płonącemu miłością Sercu”.

 


Dwanaście obietnic Boskiego Serca

Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, Boski Zbawiciel przyrzeka:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

Praktyczne wskazówki: W pierwszy piątek miesiąca należy przyjąć Komunię świętą jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi. Do spowiedzi można przystąpić przed pierwszym piątkiem. Każdy, kto odprawia to albo jakiekolwiek inne nabożeństwo, musi się starać doskonalić swoje życie, a to oznacza, że będzie się wystrzegał także grzechów powszednich.