Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – lipiec 2017

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy - lipiec 2017

Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w lipcu według „zestawu nr 8”.

Pamiętajmy, że ci którzy oddalili się od Boga, od sakramentów, od wiary, od Kościoła, są wciąż naszymi braćmi i siostrami. Oni tak jak my przyjęli chrzest święty i wciąż są dziećmi Boga.
Potrzeba naszej modlitwy i naszego autentycznego świadectwa wiary oraz pięknego  chrześcijańskiego życia, aby i oni na nowo odkryli skarb wiary, który utracili, by na nowo odkryli Boga żywego i prawdziwego, czekającego z otwartymi ramionami na ich powrót, aby okazać im swoje miłosierdzie.
Nie ustawajmy w modlitwie za nimi, także w naszych rodzinach i parafiach!