Z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

Z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

Po zakończeniu Rorat, przeżywanych ze świętym Józefem,  w dniu 27 grudnia 2017r. wysłaliśmy do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu napisane przez dzieci i dorosłych prośby i podziękowania skierowane do św. Józefa. W dniu dzisiejszym – 16 stycznia 2018r. – nadeszła odpowiedź:

Z wielką radością spełniliśmy wasze prośby. Piękne i wzruszające są wasze listy zawierające intencje złożone i przysłane przez dzieci. Znajdują się one na ołtarzu w kaplicy Cudownego Obrazu i są powierzane Bogu przez wstawiennictwo Świętego Józefa podczas odprawianych Mszy świętych, w środowych nowennach i w I-sze czwartki miesiąca stycznia, lutego i marca.

Święty Józef to nieoceniony dar i skarb dla nas wszystkich. Cichy, milczący, pokorny oddany bez reszty Woli Bożej, a jednocześnie potężny w swym działaniu, skuteczny Orędownik, wzór zawierzenia i posłuszeństwa Bogu. Świętemu Józefowi Bóg powierzył szczególną rolę w dziele zbawienia czyniąc Go „Strażnikiem swoich Skarbów”, którymi są Jezus Chrystus Syn Boży i Jego Matka Maryja.

Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu staje się znaczącym miejscem na duchowej mapie naszej Ojczyzny. Jest autentycznym „polskim Nazaretem” – domem, w którym znajduje się  Święta Rodzina: Jezus Chrystus, Matka Boża i Święty Józef Patron na trudne czasy i od trudnych spraw.


Bardzo zachęcam i zapraszam, jeśli to możliwe w tym szczególnym czasie jakim jest Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego trwający od 2 grudnia 2017r. do 6 stycznia 2019r., do nawiedzenia naszego sanktuarium
aby jeszcze raz osobiście zawierzyć się  Świętemu Józefowi i uzyskać odpust zupełny”.

Z Bożym pozdrowieniem i darem modlitwy
Ks. prałat dr Jacek Plota – proboszcz i kustosz