Wielki Post na Pakoskiej Kalwarii

Wielki Post na Pakoskiej Kalwarii

W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy na kalwaryjskich dróżkach Drogę Krzyżową o godz. 9.00 i 16.30. Rozpoczynamy przy kaplicy Piłata, a na zakończenie w Kościele Ukrzyżowania Msza św.  i uczczenie Relikwii Krzyża świętego.

W Wielkim Poście  w kościele kalwaryjskim:
– Droga Krzyżowa w piątki o 17.00, uczczenie Relikwii Krzyża Świętego oraz o 17.30 Msza św. w intencjach zbiorowych do Bożego Miłosierdzia
– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 15.00, a po nich Msza św.


Przeżywając w tym roku 390. rocznicę założenia Jerozolimy Kujawskiej
serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Męki Pańskie do udziału w pasyjnych nabożeństwach na Kalwarii w Pakości.

Dla rozpamiętywania tajemnic naszego Odkupienia zostały w Pakości odmierzone dróżki jerozolimskie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w roku 1628 i zbudowane liczne kaplice (Kronika Klasztoru OO. Reformatów w Pakości).

Przez blisko cztery stulecia pątnicy z bliska i z daleka przybywają do Pakości, aby rozmyślać nad Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dokonuje się to w szczególny sposób na ścieżkach kalwaryjskich, odmierzonych na wzór dróżek jerozolimskich, w wyjątkowym otoczeniu przyrody i scenerii późnobarokowej architektury, zagłębiając się w wiekowe teksty, przekazywane początkowo w formie ustnego przekazu, a następnie spisane.

Wszystkie te elementy, budujący owoc wiary i pobożności pokoleń, są dla nas nie tylko świadectwem minionych czasów, ale zaproszeniem i wezwaniem do praktykowania także dzisiaj tych swoistych „ćwiczeń duchownych” prowadzących do uświęcenia naszej codzienności.

Szczególne i najważniejsze uroczystości to noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy celebrujemy Obchody Kalwaryjskie. Rozpamiętujemy wtedy tajemnice Męki i Śmierci Chrystusa Pana w tym czasie, kiedy przeżywamy je także w Liturgii.

Część I Obchodów – Droga Pojmania, Wielki Czwartek o godz. 20.00 – rozpoczęcie w kościele św. Bonawentury, następnie, nawiedzając poszczególne kaplice, rozważamy wydarzenia od Ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, aż po przedstawienie Jezusa przed sądem u Kajfasza.

Część II Obchodów – Droga Męki, Wielki Piątek o godz. 3.00  rozpoczęcie przy kaplicy Kajfasz – Więzienie, następnie rozważamy wydarzenia od oskarżenia Jezusa przed Piłatem aż do złożenia do Grobu.

Z nadzieją spotkania na pątniczych ścieżkach

Kamil Paczkowski
Kustosz