Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą

Drugie Przykazanie Kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”,
Trzecie Przykazanie Kościelne zobowiązuje :
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.


Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że
OKRES, W KTÓRYM OBOWIĄZUJE CZAS KOMUNII WIELKANOCNEJ, OBEJMOWAĆ BĘDZIE OKRES OD ŚRODY POPIELCOWEJ DO NIEDZIELI TRÓJCY ŚWIĘTEJ.

W tym roku Niedziela Trójcy Świętej przypada 7 czerwca 2020r.

Mimo ograniczeń związanych z pandemią zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pokuty i przyjmowania Komunii świętej w okresie wielkanocnym.

Okazja do Spowiedzi świętej w kalwaryjskim kościele przed każdą Mszą św.
Msze św. w kalwaryjskim kościele w niedziele o 9.00 i 11.00, a w tygodniu o 17.00

Przykazania Kościelne:
1.W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.