Wielka Nowenna Różańcowa

Wielka Nowenna Różańcowa

Wielka Nowenna Różańcowa jest dziewięcioletnim modlitewno-apostolskim przygotowaniem do Jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca, przypadającego 8 grudnia 2026 r. Choć Żywy Różaniec powstał we Francji, inicjatywa Wielkiej Nowenny Różańcowej zrodziła się w Polsce.

Idąc śladami Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, który przez Wielką Nowennę przygotował Kościół w Polsce na 1000-lecie chrztu, pragniemy przez modlitwę, ale także przez działania apostolskie i misyjne przygotować ponad dwumilionową wspólnotę Żywego Różańca w Polsce na Jubileusz 200-lecia jego powstania.

W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” ludzi na całym świecie.
Przez kolejnych dziewięć lat wspólnota Żywego Różańca nie tylko ma poznać duchowość założycielki, ale przede wszystkim zobaczyć aktualność różańca w różnych dziedzinach życia, także społecznego.
Zadaniem członków Żywego Różańca jest to, by w każdym roku Nowenny zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy różańca we wspólnocie Żywego Różańca.
Prośmy o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i na świecie. Nieraz doświadczyliśmy wielkiej siły modlitwy, która płynie z głębokiej wiary i miłości do Boga. Ufamy, że za przyczyną Królowej Różańca Świętego, patronów: św. Jana Pawła II, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i sługi Bożej Pauliny Jaricot przez tę Nowennę uprosimy potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła.

Główne cele Nowenny:
Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca
Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty

Stałe intencje modlitwy:
O wzrost w wierze, nadziei i miłości
O rozwój wspólnot Żywego Różańca
O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła
O pokój na świecie i zgodę w rodzinach
O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe:
Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie
Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”
Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca

Moje przeżywanie Nowenny w Żywym Różańcu:
Staram się dążyć do realizacji wyznaczonych celów
Pamiętam o intencjach i zadaniach szczegółowych
Rozważam tematy poszczególnych lat

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH LAT NOWENNY
2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego
2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary
2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem
2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie innych
2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego
2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących
2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku
2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów
2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

 

Misja Żywego Różańca
„Przez Żywy Różaniec dokonać zjednoczenia serc, by przez zasługi Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat. A więc modlić się za tych, którzy się nie modlą, kochać Maryję za tych, którzy Jej nie znają i nie kochają…” – napisała sługa Boża Paulina Jaricot. To trudne, choć jakże aktualne zadanie w obecnych czasach walki z Kościołem. A jednak – jak się okazuje – realizowane w niemal każdej polskiej parafii.

Pierwotna misja Żywego Różańca polegała na: ­gromadzeniu chrześcijan dla wspólnej modlitwy, wzmacnianiu miłości braterskiej, trosce o zbawienie bliźniego, umacnianiu Ojca Świętego w kierowaniu Kościołem (Żywy Różaniec jest „gwardią przyboczną Ojca Świętego”), pogłębianiu życia religijnego przez częstsze przyjmowanie sakramentów i kontemplację oraz trosce o formację własną i bliźniego. Kto włączył się do stowarzyszenia, miał starać się o jego rozwój.
Wszyscy członkowie co roku przeznaczali drobne kwoty na rozpowszechnianie dobrej literatury, aby bronić współczesną Francję przed zalewem broszur ateistycznych i antykatolickich. Paulina pisała okólniki, w których pouczała o sposobach rozważania i odmawiania różańca. Żywy Różaniec był porównywany do piętnastu kawałków węgla: wystarczy, aby trzy z nich się żarzyły, a wówczas wszystkie zabłysną jasnym płomieniem. „To będzie armia dobrych mocy” – mówiła jego założycielka.

Fenomen modlitwy różańcowej
Żywy Różaniec to niezwykła wspólnota modlitwy, apostolstwa i szerzenia prasy katolickiej. Różaniec wielokrotnie zmieniał bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu.

Paulina Jaricot kochała Matkę Bożą, która ją do siebie pociągała poprzez modlitwę różańcową: „Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym”. Jej modlitwa i wierność Jezusowi zrodziły wspólnotę osób odpowiedzialnych za Kościół i świat.

Skarb Kościoła
Na jednej z ogólnopolskich pielgrzymek Żywego Różańca abp Wacław Depo, delegat KEP ds. Żywego Różańca, określił Żywy Różaniec skarbem Kościoła.

Członkowie Żywego Różańca są w samym sercu Kościoła, a codzienna modlitwa dziesiątkiem różańca jest pomnożona przez 20, gdyż tyle właśnie osób należy do róży. Fenomen rozwoju polegał na tym, że każdy nowy członek miał znaleźć 5 kolejnych osób. Podczas Nowenny proponujemy każdego roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca, by – jak pisała Paulina Jaricot – „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „aby przez różaniec zbliżyć jak najwięcej osób do Jezusa i Maryi”.

Do Polski Żywy Różaniec dotarł pod koniec XIX w. Jednym z pierwszych, którzy zajmowali się formacją jego członków, był bł. ks. Ignacy Kłopotowski, który od 1909 r. wydawał dla nich miesięcznik „Kółko Różańcowe”.

Żywy Różaniec wspiera też misje. W ramach akcji „Żywy Różaniec dla misji” powstaje już trzecia świątynia w krajach misyjnych. Podczas Nowenny zachęcamy do włączenia się w to eklezjalne dzieło Kościoła. Okazją może też być pielgrzymowanie do wyznaczonego kościoła stacyjnego w diecezji i modlitwa w nim.

Módlmy się więc codziennie na Różańcu i włączmy się we Wspólnotę Żywego Różańca!!!