Sługa Boża Paulina Jaricot – założycielka Żywego Różańca

Sługa Boża Paulina Jaricot – założycielka Żywego Różańca

Sługa Boża Paulina Jaricot, urodzona w Lyonie 22 lipca 1799 roku w rodzinie bogatych przemysłowców, już w wieku 17 lat zdecydowała się żyć tylko dla Boga. Złożyła prywatnie ślub czystości i przyjęła prosty styl życia oraz sposób ubierania się lyońskich robotnic.

Dzięki swojemu bratu Fileasowi, który w Seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu przygotowywał się do pracy misyjnej w Chinach, dowiedziała się o dramatycznej sytuacji Chińczyków i konieczności misji w tym kraju. Szukała, więc sposobu rozbudzenia wśród katolików entuzjazmu dla ich wspomagania.

Sposób znalazła w 1819 roku. Zaczęła tworzyć grupy złożone z 10 osób, z których każda starała się zachęcić do wspomagania misji przez inne 10 osób. Z kolei dziesiątki organizowano w setki, a setki w tysiące. Każdy członek zobowiązywał się do codziennej modlitwy za misje i niewielkiej cotygodniowej ofiary na ten cel. Na każdym szczeblu grupami kierowali odpowiedni przewodnicy.

Pierwszymi członkiniami Dzieła były robotnice, a pierwsze zelatorki (animatorki) zostały wybrane spośród robotnic zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dnia 3 maja 1822 roku grupa świeckich, która zgromadziła się w celu przedyskutowania nowych form współpracy misyjnej, przyjęła system Pauliny Jarocot dla wspomagania misji. Na tym spotkaniu jego przewodniczący, Benedykt Coste, powiedział: „Jesteśmy katolikami i w konsekwencji nie powinniśmy pomagać takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata”. Grupa przekształciła się w radę utworzonego Dzieła pomocy misjom.
W tym czasie Paulina Jaricot stała na czele setki członkiń. Wahała się, czy pozostawić dzieło w innych rękach, ale gdy dostrzegła, że nowe kierownictwo może przyczynić się do uniwersalności Dzieła, sama pozostała na uboczu.
Swoje zdolności organizacyjne wykorzystała w realizacji innych projektów misyjnej współpracy. „Moim powołaniem – pisała – nie jest przywiązanie się do jakiegoś dzieła w taki sposób, aby zapomnieć o wszystkim innym (…). Chcę pozostać wolną, aby pracować tam, gdzie potrzeby są jeszcze większe”.
Paulina zmarła  9 stycznia 1862 roku w wielkim ubóstwie i opuszczeniu.

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym w całym świecie dziełem Pauliny Jaricot jest Żywy Różaniec, który zainicjowała w 1826 r. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Żywy Różaniec w 1832r.

Zainicjowane przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary papieże polecali biskupom, kapłanom i wiernym. W stulecie powstania Dzieła, 3 maja 1922 r., Pius XI Motu Proprio Romanorum Pontificum uczynił je „papieskim” i polecił wprowadzić w całym Kościele powszechnym.

Papież Jan XXIII podpisał w 1963 roku dekret stwierdzający heroiczność cnót Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Kościół zmierza więc do ogłoszenia jej błogosławioną. Wierni jej rodzinnego Lyonu i członkowie PDRW w całym świecie, wdzięczni za jej charyzmat, trwają w modlitwie o cud, który jest warunkiem beatyfikacji.

Dnia 9 stycznia 2012 roku minęła 150 rocznica narodzin dla nieba sługi Bożej Pauliny Jaricot (1799-1862), założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

Pomocą dla zapoznania się bliżej z Pauliną Jaricot są dwie jej biografie: autorstwa Georges’a Naïdenoffa i obszerniejszą autorstwa s. Cecilii Giacovelli. Ponadto zostały wydane w języku polskim dwie książki zawierające teksty Pauliny: traktat o Eucharystii: „Eucharystia – Nieskończona Miłość” i „Historia mojego życia – autobiografia duchowa założycielki Żywego Różańca”.

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot
Panie Jezu Chryste,
Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).
Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców,
a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot
i natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej,
zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec.
Spraw, by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii,
objawiając Twoją nieskończoną miłość.
Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski…,
o którą szczególnie Cię proszę.
Zechciej ją wsławić cudownym znakiem,
aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót,
mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

O łaskach otrzymanych za przyczyną sługi Bożej Pauliny Jaricot prosimy informować:

Papieskie Dzieła Misyjne
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
e-mail: pdrw@missio.org.pl