Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – Wielki Piątek 02.04.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – Wielki Piątek 02.04.2021r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – Wielki Piątek 02.04.2021r.
W Wielki Piątek wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej według św. Jana. Opisane wydarzenia mówią same za siebie. Jak usłyszeliśmy Jezus wykonał do końca, to wszystko co w planach Boga Ojca było potrzebne do zbawienia świata i wszystkich ludzi.
Pod krzyżem na którym umiera Jezus rodzi się wspólnota Kościoła. Na krótko przed swoją śmiercią Jezus mówi do swoich najbliższych, którzy przy Nim wytrwali aż do końca: popatrz Matko, oto twój syn. Spójrz, oto twoja Matka. Od tej chwili mają się wzajemnie o siebie troszczyć. Maryja i Jan przyjmują te słowa jako przedstawiciele wszystkich ludzi ochrzczonych w Kościele. Na Krzyżu Jezus przekazuje wspólnocie Kościoła, który zakłada, aby się zawsze o siebie bardzo troszczyli i wzajemnie się bardzo miłowali. Jezus na Krzyżu przekazuje bardzo ważną zasadę życia we wspólnocie Kościoła, że mamy być w nim na dobre i zna złe, zarówno w dobrych i radosnych chwilach, jak i w tych nieraz jakże bardzo trudnych i złych. Gdy w Kościele przychodzą problemy, gdy pojawia się zło, Jezus nikogo nie zachęca do wypisywania się z Kościoła, do porzucania wspólnoty Kościoła, ale prosi by w tych trudnych chwilach trwać we wspólnocie Kościoła na modlitwie pod Krzyżem wraz z Matką Najświeższą! Warto o tym pamiętać również w dzisiejszych czasach… trwać na modlitwie pod Krzyżem wraz z Matką Najświeższą!
W centrum Wielkiego Piątku staje Krzyż Jezusa Chrystusa i jego wielka tajemnica. To Krzyż zmienia nasze spojrzenie na wszystko, co nas otacza, a więc zarówno na  życie, na Boga, jak i na człowieka.
W codziennym naszym życiu, w którym tak wiele nieraz bólu, cierpienia, niepowodzenia, to właśnie Krzyż Jezusa Chrystusa zmienia  spojrzenie na to co przeżywamy. To Krzyż Jezusa Chrystusa uczy nas, abyśmy z wiarą i zaufaniem do Boga podjęli krzyż, który życie wkłada na nasze barki. Jeśli coś nas w życiu męczy, dręczy, nieustannie wraca, to nic nie da ucieczka od problemów. Trzeba stanąć pod Krzyżem i oddać te wszystkie trudności Bogu, tak jak uczynił to Jezus.
Tajemnica Krzyża zmienia również nasze spojrzenie na Boga. Bóg czyni rzeczy, do których chyba nikt z ludzi nie byłby zdolny. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Taki jest właśnie Bóg w którego wierzymy! Jest wprost niesamowity! Z miłości do nas, posłał swojego umiłowanego Syna, aby ten na Krzyżu za nas i za nasze grzechy poniósł śmierć. Krzyż Jezusa Chrystusa pokazuje jak bardzo ważny dla Boga jest każdy człowiek, bo przecież Jezus umarł na Krzyżu za każdego człowieka…  i to bez wyjątku! Niesamowita jest miłość Boga do człowieka!
I wreszcie Krzyż Jezusa Chrystusa zmienia także spojrzenie na nas samych. Znamy słowa Jezusa: „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Wszyscy jesteśmy wezwani do pójścia za Jezusem, do  naśladowania Go w życiu. Nie dziwmy się więc temu, że w naszym życiu na ziemi, będziemy musieli także przejść naszą drogę krzyżową. Nasze chrześcijańskie życie, a więc życie według Bożych Przykazań, życie zgodne z nauczeniem Jezusa płynącym z Ewangelii, zawsze będzie kosztowało wiele zaparcia się siebie. W kroczeniu za Jezusem potrzebna jest więc nasza odwaga, nasze poświęcenie, aby w każdej sytuacji opowiedzieć się za tym co dobre, co jest prawdą, co prowadzi do Boga i jest zgodne z Jego wolą.
Ale zaparcie się siebie to także świadomość, że nie możemy liczyć tylko na siebie i na własne siły. Jezus też nie liczył tylko na samego siebie. On nieustannie w modlitwie prosił swojego Ojca o potrzebne łaski i siły. Jezus potrafił w czasie Drogi Krzyżowej przyjąć pomoc i wsparcie swojej ukochanej Matki, Szymona, Weroniki, jerozolimskich niewiast i tych którzy trwali z Nim pod Krzyżem. Naśladując Jezusa korzystajmy z tej wielkiej pomocy jaką w życiu jest modlitwa, szczególnie ta w czasie Eucharystii. Otwórzmy się też na pomoc i wsparcie ludzi, których Pan Bóg stawia na drogach naszego życia. Pamiętajmy, że w Krzyżu Jezusa jest nasze zbawienie, w Krzyżu Jezusa zawarte są łaski na nasze krzyże i cierpienia, z Krzyża Jezusa płynie nauka na dobre chrześcijańskie życie. Amen.
(o.R.)