Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 07.05.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 07.05.2021r.

Ewangelia (J 15, 12-17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 07.05.2021r.
Być przyjacielem Jezusa
Trwamy w Roku Jubileuszu 100-lecia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, który zakończy się 11 czerwca 2021r, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu to poświęcenie Narodu polskiego NSPJ zostanie ponowione przez Przewodniczącego Episkopatu Polski Abp. Stanisława Gądeckiego w bazylice NSPJ w Krakowie. W łączności z uroczystościami w Krakowie akt poświęcenia zostanie odnowiony także w każdej Parafii w Polsce.
Dzisiaj gdy w kolejny pierwszy Piątek Miesiąca zanurzamy się w tajemnicę Bożego Serca, to słyszymy w Ewangelii o możliwości bycia przyjacielem Jezusa. Nie tylko Jezus chce być naszym Przyjacielem, ale On też bardzo pragnie by każdy z nas był w życiu Jego przyjacielem. Co więcej, to Jezus proponuje nam, byśmy byli jego przyjaciółmi: „nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” i „nazwałem was swymi przyjaciółmi”. Myślę, że nikt z ludzi nie byłby w stanie nawet pomyśleć, że można być przyjacielem Jezusa i żyć w takiej bliskiej i serdecznej zażyłości z Bogiem. Co to za niesamowite wyróżnienie i szczęście dla człowieka, że może być przyjacielem Jezusa!
Co to znaczy być przyjacielem Jezusa, przyjacielem Boga? Jezus daje nam dzisiaj bardzo konkretną odpowiedź: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”.
Być przyjacielem Jezusa, to żyć na co dzień Jego nauką i Jego przykazaniami. A Jego najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. Jezus uczy nas abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował.
Być przyjacielem Jezusa, to umieć się dla Jezusa poświęcić, tak jak On poświęcił się dla nas umierając na Krzyżu.
Być przyjacielem Jezusa, to upodobnić się do Niego w swoim życiu i w swoim postępowaniu. To uczyć się od Jezusa, jak być człowiekiem o cichym i pokornym sercu. Jezus zaprasza nas „uczcie się ode Mnie”, a my Go prosimy „Jezu uczyń nasze serca według Serca Twojego”.
Być przyjacielem Jezusa, to mieć dla Jezusa zawsze czas na modlitwie. To być zawsze blisko Jezusa, żyjąc na co dzień w łasce uświęcającej.
Być przyjacielem Jezusa, to spotykać się z Nim jak najczęściej na Eucharystii, na Mszy Świętej. To zaprosić Go do swojego życia i jak najczęściej gościć w swoim sercu poprzez przyjmowanie Komunii świętej.
Być przyjacielem Jezusa, to kochać naszych bliźnich, tak jak On ich kocha, a więc miłością bezinteresowną, pełną służby i poświęcenia, miłością która potrafi wybaczać.
Skoro Jezus nas wybrał na swoich przyjaciół, to nie możemy Go zawieść. On bardzo liczy, że przyniesiemy „obfity owoc”. A stanie się tak, jeżeli pozwolimy w naszym życiu działać Jezusowi i otworzymy się na Jego łaski. Ważne jest także nasze zaufanie do Jezusa, bo to On jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.
Pamiętajmy, że mówimy o przyjaźni, która nigdy się nie skończy, jeżeli my od Jezusa nie odejdziemy. Ta przyjaźń będzie trwała także w wieczności. Możemy być pewni, że Jezus w tej przyjaźni z nami zawsze jest wierny, ale tej wierności oczekuje także od nas. Co więcej Jezus zapewnia nas, że jeżeli będziemy żyć z Nim w przyjaźni i jedności, jeżeli będziemy zachowywali Jego naukę, to możemy liczyć na to, że Jego Ojciec da nam wszystko,
o co Go na modlitwie w Imię Jezusa poprosimy. A najpiękniejszą modlitwą jaką możemy zanieść do Boga na ziemi – to jest Eucharystia. To ona jest darem Jezusowego Serca. Nie jest jednym z wielu darów, ale darem największym i najcenniejszym. Dlatego tak ważne jest, byśmy w Pierwsze Piątki Miesiąca łączyli nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego z Eucharystią i z Komunią świętą. I w ten sposób wynagradzali Sercu Jezusowemu, Sercu naszego najlepszego Przyjaciela, za grzechy własne i innych.
Przytulmy się dzisiaj mocno do Serca Jezusa, dziękując Mu za Jego miłość i przyjaźń oraz zapewnijmy Go także o naszej miłości i o naszej przyjaźni. Amen.
(o.R.)