Pierwsza Komunia święta i Biały Tydzień w kalwaryjskiej Parafii

Pierwsza Komunia święta i Biały Tydzień w kalwaryjskiej Parafii

W ramach Białego Tygodnia po Pierwszej Komunii świętej, dzieci wraz z rodzicami uczestniczą:
– w niedziele (16.05.) w Mszy Świętej o 15.00. W czasie tej Mszy Świętej dzieci składają przyrzeczenie abstynencji od napojów alkoholowych. Przyrzeczenie jest dobrowolne i czas jego obowiązywania dzieci  ustalają z rodzicami (np. do 15-go czy 18-go roku życia)
– od poniedziałku do piątku (17 – 21.05.) w nabożeństwach majowych o 16.30 i Mszach świętych o 17.00.

 

Pierwsza Komunia święta w naszej kalwaryjskiej Parafii  odbyła się w sobotę 15 maja 2021r. w dwóch grupach o 10.00 i 11.30. Po Mszy świętej  nastąpiło wręczenie pamiątkowych obrazków oraz było wspólne zdjęcie.
Pierwsza Spowiedź św. dla dzieci była w piątek 14 maja w dwóch grupach o 15.00 i 15.30. Była w tym czasie okazja do Spowiedzi także dla rodziców oraz chętnych osób.

W ostatnim tygodniu przed Pierwszą Komunia świętą:
– w sobotę 8 maja dla dzieci próby w dwóch grupach o 11.00 i 12.00
– we wtorek 11 maja o 17.30 wspólna próba dla dzieci połączona ze śpiewem pieśni

– w środę 12 maja o 18.00 sprzątanie kościoła przez rodziców
w czwartek 13 maja o 14.00 – przygotowanie dekoracji w kościele


W ramach przygotowania do Pierwszej Komunii św. w naszej kalwaryjskiej Parafii dzieci wraz z rodzicami:

– pielęgnują codzienną modlitwę: rano i wieczorem
– w każdą niedzielę uczestniczą we Mszy św. – w naszym kalwaryjskim kościele o 11.00 lub z powodu pandemii koronawirusa poprzez środki społecznego przekazu.

1. Data – sobota 15.05.2021r
– po Mszy św. wspólne zdjęcie i pamiątkowe obrazki

2. Deklaracje, metryki chrztu i pozwolenia
– deklaracje – trzeba wypełnić do 27 września
– pozwolenie jeżeli dzieci są z innej parafii – wraz z deklaracją
– metryki chrztu św. dzieci, które były chrzczone poza naszą parafią – wraz z deklaracją 
– jeżeli dziecko jest nieochrzczone – prosimy to  zgłosić jak najszybciej

3. W ramach przygotowania do Pierwszej Komunii św.:

– Msze św. w niedziele o 11.00 (dzieci uczestniczą wraz z rodzicami) i po Mszy św. spotkania dla dzieci według ogłoszenia
– spotkania z katechezą dla rodziców – po wcześniejszym ogłoszeniu lub w razie potrzeby po Mszy św. w niedzielę o 11.00

– 01.10.2020r. (czwartek) o 16.30 – na pierwszym październikowym nabożeństwie różańcowym

– 08.12. 20020r. (wtorek) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o 18.00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej i poświęcenie medalików Matki Bożej

– 06.01.2021r. (środa) – w uroczystość Trzech Króli o 11.00 Msza św. i poświęcenie modlitewników

– 02.02.2021r. (wtorek) w święto MB Gromnicznej o 17.00 Msza św. i poświęcenie świec. Dzieci mogą mieć świece od Chrztu świętego.

– 14.05.2021r. (piątek) – Spowiedź św. dla dzieci i rodziców


4. W ramach przygotowania do Pierwszej Komunii św.:

– Nabożeństwa różańcowe w październiku (w tygodniu o 16.30, w niedziele o 10.30)
– Roraty w Adwencie (od poniedziałku do piątku o 17.00)
– W Wielkim Poście: Drogi Krzyżowe w piątki na Kalwarii (16.30) lub w kościele (17.00) oraz w niedziele w Gorzkie Żale (15.00)
– Wielkopostne  Rekolekcje szkolne dla dzieci – data będzie podana w późniejszym terminie
– Nabożeństwa majowe (w tygodniu o 16.30, w niedziele o 10.30)

5.  Szaty jednakowe dla dziewczynek i dla chłopców
– można zamówić nowe lub też odkupić używane szaty – kontakt z p. Katechetką Elą

6. Jeden kamerzysta i jeden fotograf – dla wszystkich dzieci

7. Pierwsza Komunia św. bez alkoholu – dzieci składają przyrzeczenie abstynencji dzień po Komunii św. w czasie Mszy św. w niedziele o 12.15 – na jaki czas i czy w ogóle – ustalają z rodzicami (np. do 15-go czy 18-go roku życia).

8. Biały Tydzień po Pierwszej Komunii św.:
– codziennie do piątku dzieci uczestniczą w:
– nabożeństwach majowych o 16.30
– Mszach św. o 17.00

9. Pielgrzymka dzieci  do Sanktuarium – data będzie podana w późniejszym terminie

10. Dekoracja kościoła – chętne do pomocy osoby kontakt z p. katechetką Elą

11. Sprzątanie kościoła  – rodzice po ustaleniu z p. katechetką Elą

12. Opłata: 130 zł. – różance, medaliki Matki Bożej z łańcuszkiem, modlitewniki, pamiątki, dary ofiarne na Msze św.

13. Kwiaty, wystrój kościoła i dar dla kościoła – ustalają rodzice z p. katechetką Elą

 

Zachęcamy do pielęgnowania w waszych Rodzinach Dni Odnowy Wewnętrznej:
Pierwszy Czwartek Miesiąca – Msza św. o 17.00 o nowe powołania kapłańskie i zakonne, Komunia św. pod 2 postaciami, adoracja Najśw. Sakramentu od 19.00 – 20.00.

Pierwszy  Piątek Miesiąca  (comiesięczna Spowiedź i Komunia św.) Spowiedź św. od 16.30, Msze św. o 17.00
Pierwsza  Sobota Miesiąca – Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – po Mszy św. o 17.00.


Zachęcamy do włączenia się we Wspólnoty w naszej Parafii
:

– Żywy Różaniec – (zapraszamy kobiety, mężczyzn oraz młodzież – spotkania w Pierwsze Soboty Miesiąca o 16.30)
– Towarzystwo św. Wojciecha (zapraszamy mężczyzn – spotkania po wcześniejszym ogłoszeniu – kontakt z o. Proboszczem)
– Liturgiczna Służba Ołtarza (zbiórki dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w soboty o 12.00) – zapraszamy także byłych ministrantów