Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiamy codziennie: w tygodniu po Mszy św. o 17.00, w niedziele po Mszy św. o 9.00.

Nabożeństwo czerwcoweto  modlitwa poświęcona Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Modlitwa odmawiana jest w czerwcu. Nabożeństwo czerwcowe składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Początek nabożeństw czerwcowych zrodził się w połowie XIX w. od Anieli de Sainte-Croix, francuskiej siostry zakonnej. Będąc jeszcze w nowicjacie doszła do wniosku, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu. Podzieliła się tym spostrzeżeniem z opiekunami duchowymi. Przychylnie odniosła się do niej przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski.
Wybór terminu miał też związek z faktem, że właśnie w czerwcu 1675 doszło do najważniejszego z wielkich objawień dotyczących nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, u  św. Małgorzaty Marii Alacoque. W czerwcu przypada także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W Polsce nabożeństwo czerwcowe zostało odprawione, po raz pierwszy,  1 czerwca 1857 w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Papież Pius IX w 1859r. polecił sprawować to nabożeństwo w całej ówczesnej Polsce (będącej pod zaborami).
Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła w roku 1873. Ukoronowaniem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa było poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa przez papieża Leona XIII w 1899 roku.
Autorką Litanii była siostra Joanna Magdalena Joly. Litania przez nią napisana odmawiana była powszechnie w czasie wielkiej zarazy, jaka panowała w Marsylli w roku 1720. Następnie inna siostra – Anna Remusat wzbogaciła tę litanię o kilka nowych wezwań. W 1899 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego odmawiania. Do istniejących 27 wezwań dodano 6 dalszych. W ten sposób Litania licząca 33 wezwania upamiętnia każdy rok życia Chrystusa na ziemi.

Dwanaście obietnic Boskiego Serca.
Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, Boski Zbawiciel przyrzeka:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

Praktyczne wskazówki: W pierwszy piątek miesiąca należy przyjąć Komunię świętą jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi. Do spowiedzi można przystąpić przed pierwszym piątkiem. Każdy, kto odprawia to albo jakiekolwiek inne nabożeństwo, musi się starać doskonalić swoje życie, a to oznacza, że będzie się wystrzegał także grzechów powszednich.