Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 18 -25 lipca 2021r.

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 18 -25 lipca 2021r.

W dniach 18 – 25 lipca 2021 obchodzimy 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.


MIVA Polska ul. Byszewska 1, skr. poczt.112, 03-729 Warszawa tel. 22/678-59-83,

e-mail: biuro@miva.pl;
www.miva.pl;
nr konta PeKaO S.A. I O/Warszawa 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802
NIP 5242802131, REGON 364437048

 

Akt zawierzenia kierowców Matce Bożej
Maryjo, nasza Królowo i Matko, zawierzamy Ci wszystkich kierowców i podróżnych, aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali, aby okazywali kulturę i szacunek wobec wszystkich spotkanych na drodze i kierowali się miłością na drodze.Zawierzamy Ci Matko tych, którzy w obecnym czasie pandemii służą pomocą i cierpliwie uczą przezorności na naszych drogach: lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców. Zawierzamy Ci Maryjo, także misjonarzy i misjonarki i ich podróże po drogach i bezdrożach świata. Prowadź ich bezpiecznie, Maryjo, po misyjnych ścieżkach.Pragniemy także wynagradzać szczerą i ufną modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć. Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, abyśmy byli świadkami Ewangelii. Ty, która przyniosłaś na świat Chrystusa, pomóż nam nieść Jezusa Chrystusa innym ludziom, szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie znają i wspomagaj nas na naszych drogach! Bądź nam zawsze Orędowniczką, abyśmy z Twoją pomocą zawsze bezpiecznie docierali do celu naszych podróży. Amen

Modlitwa za ofiary wypadków drogowych
Wszechmogący i miłosierny Boże, który jesteś naszym Stwórcą i Zbawcą. W Twoich rękach są nasze losy. Ty stale towarzyszysz nam w codziennych zmaganiach, wspierasz i prowadzisz w drodze ku Tobie. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nagle odeszli z tego świata i przyjmij do swego królestwa ofiary wypadków drogowych. Niech ich nagła śmierć stanie się bramą, przez którą wejdą do wspólnoty odkupionych krwią Twego Syna. W swym wielkim miłosierdziu obdarz ich radością wieczną, światłością i pokojem.Otrzyj, o miłosierny Boże, łzy płaczących po stracie swych bliskich, i umocnij w nich błogosławioną nadzieję, że kiedyś spotkają się znów w Twoim królestwie, by razem wielbić Ciebie. Niech w trudnych chwilach żałoby znajdą pociechę w wierze i naszej miłości. Błogosław, Panie tym, którzy udzielają pomocy ofiarom wypadków drogowych. Umacniaj ich w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla bliźnich.Nas zaś, o Panie, zachowaj „od nagłej i niespodziewanej śmierci” na drogach i spraw, abyśmy zawsze mogli bezpiecznie do-trzeć do celu naszej podróży. Daj nam roztropność, która uchroni nas przed niepotrzebną brawurą i lekkomyślnością. Umocnij w nas ducha życzliwości dla innych uczestników ruchu i gotowości pomagania sobie.Niech wszystkie drogi prowadzą nas do Ciebie, który jesteś naszą Drogą, Prawdą i życiem, w Jezusie Chrystusie Panu naszym.Amen