Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – poniedziałek 02.08.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – poniedziałek 02.08.2021r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 02.08.2021r. – święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

Od wieków Zakon Franciszkański uroczyście obchodzi święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Nasz Zakonodawca św. Franciszek z Asyżu w swoim życiu wielką miłością darzył Matkę Najświętszą. W czasie swoich wędrówek po ziemi umbryjskiej, napotkał pod Asyżem małą kaplicę poświęconą Matce Bożej, którą nazwał Porcjunkulą. Tam odczytał swoje życiowe powołanie. To w tej właśnie kaplicy usłyszał słowa Pisma Świętego o rozesłaniu Apostołów i wówczas z głębi serca wykrzyknął: „To jest to, czego chcę, to jest to, czego szukam, to jest to, czego całym sercem pożądam”.
W tym to kościółku Franciszek często modlił się i tutaj doświadczył niezwykłej łaski. Był rok 1216. Pewnej nocy, gdy Franciszek żarliwie modlił się w Porcjunkuli, dostrzegł nagle bardzo intensywne światło, a w nim Chrystusa i Maryję z Aniołami po prawej Jego stronie. Franciszek usłyszał pytanie: „Czego pragnie dla zbawienia dusz?”. I wtedy bez wahania odpowiedział: „Najświętszy Ojcze, chociaż jestem nędznikiem i grzesznikiem, proszę Cię, aby wszyscy którzy ze skruchą wyspowiadają się i z żalem za popełnione grzechy przyjdą pomodlić się do tego kościółka, otrzymają pełne i hojne przebaczenie, wraz z całkowitym zmazaniem wszystkich win.” Prośba ta płynęła z serca Franciszka, które na co dzień biło  prawdziwą miłością do Boga i do wszystkich ludzi. Kilka dni po tej niebiańskiej wizji Franciszek powiedział ze łzami w oczach: „Bracia moi, chcę was wszystkich wysłać do Raju”.
Znamienny jest także nakaz Jezusa związany z ustanowieniem odpustu Porcjunkuli. Pan Jezus skierował do Franciszka takie oto słowa: „Idź do mojego namiestnika na ziemi i przedstaw mu całą sprawę. On zadecyduje.” Sprawdziła się więc obietnica, którą wcześniej od Jezusa usłyszał św. Piotr: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”.
Papież Honoriusz III zatwierdził możliwość zyskiwania odpustu w Porcjunkuli w dniu 2 sierpnia. Późniejsi papieże wydali dekrety, że w dniu 2 sierpnia odpust ten można uzyskać w każdym kościele, choć do pewnego czasu był on zastrzeżony tylko dla kościołów franciszkańskich. W Porcjunkuli w Asyżu, odpust ten można zyskać obecnie codziennie. W 1967 roku papież Paweł VI, ogłaszając naukę na temat odpustów, ustanowił dwa dni w roku, kiedy pod zwykłymi warunkami w kościele parafialnym można uzyskać odpust zupełny: pierwszy z nich to dzień święta związanego z tytułem danego kościoła, natomiast drugi to właśnie dzień Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.
Czym zatem jest odpust zupełny, który także dzisiaj możemy i my zyskać? Odpust zupełny jest podarowaniem kar doczesnych za grzechy odpuszczone już co do winy, za które trzeba byłoby odpokutować w czyśćcu. Czyli dusza osoby, która zmarłaby po zyskaniu odpustu zupełnego idzie prosto do Nieba! Niesamowita łaska! Prośba o odpust zupełny każdorazowo wymaga od człowieka żywej wiary w Boga i w Jego Miłosierdzie oraz nawiedzenia kościoła! A dzisiaj ludzi w kościele bardzo malutko! Dlaczego? Czyżby aż tak brakowało w ludziach wiary? A może tak słabo ludziom dzisiaj zależy na swoim zbawieniu? Prośba o odpust zupełny jest wołaniem do Boga o przebaczenie grzechów w dobrej i szczerej w Spowiedzi świętej, pełnej żalu za grzechy, z mocnym postanowienia poprawy. Prośba o odpust zupełny jest wyznaniem wiary w żywą obecność Jezusa w Eucharystii oraz wiary w działanie łaski w Komunii świętej. Prośba o odpust zupełny musi być połączona także z głęboką wiarą w moc modlitwy, którą z tej okazji należy odmówić!
W to dzisiejsze święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli zwróćmy się do Maryi Królowej Aniołów, i prośmy, aby i w naszych czasach, Maryja posłała na ziemię Zastępy Niebieskie Aniołów, które pomogą ludziom w walce z zastępami Szatana, siejącymi ogromne spustoszenie na naszej ziemi: „Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen”.
(o.R.)