Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 13.08.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 13.08.2021r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 13.08.2021r.

Maryja – Wspomożenie wiernych.
Przeżywamy dzisiaj Dzień Fatimski, dzień poświęcony Matce Bożej (13 sierpnia). W naszym rozważaniu zatrzymajmy się nad jednym z wezwań z Litanii Loretańskiej, w której Maryja jest przywoływana jako Wspomożenie Wiernych. Wzywanie pomocy Maryi jest bardzo dawną praktyką Kościoła. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa powstała modlitwa „Pod Twoją obronę”, w której wierni przyzywali opieki i pomocy Maryi w trudnych czasach rzymskich prześladowań. Nic więc dziwnego, że także w Litanii Loretańskiej znalazło się wezwanie, które mówi o Matce Bożej jako Tej, która udziela pomocy modlącym się za Jej wstawiennictwem. Wielu z nas także w swoim życiu doświadczyło pomocy Maryi, gdy z wiarą i ufnością, w obliczu utrapień i problemów, prosiliśmy Ją o pomoc i wstawiennictwo. A wtedy Jej bliska obecność przynosiła nam siłę, pokój i nadzieję. To wezwanie Wspomożenie Wiernych podkreśla, że w modlitwie wzywamy wsparcia i pomocy Maryi dla wiernych, czyli dla ludzi wierzących. Maryja, jako Matka Chrystusa, jest także zarazem Matką Kościoła, a więc Matką także tych wszystkich, którzy są uczniami Chrystusa, należą do Jego Kościoła i wierzą w Chrystusa.
Maryja jako Wspomożenie wiernych jest jednocześnie wzorem dla każdego wierzącego człowieka. Ona pierwsza uwierzyła w Boże obietnice zwiastowane Jej przez Archanioła Gabriela i odpowiedziała na Bożą wolę ochotnym sercem. To Ona nosiła pod sercem Zbawiciela świata i z matczyną troską towarzyszyła Mu w chwilach dzieciństwa i dorastania. Jako osoba wierząca w Boga z wiarą słuchała słów Bożych zapisanych w Piśmie świętym, w Starym Testamencie. Ona też wytrwała wiernie przy Chrystusie i jako jedna z niewielu stała pod Krzyżem na Golgocie w Wielki Piątek. Dlatego jako ludzie wierzący powinniśmy uczyć się od Maryi wiary w Boga, zasłuchania się w Słowo Boga, zaufania do Boga i pełnienia woli Bożej na co dzień, chociaż może czasami plany Boga wobec nas będą mało zrozumiałe i trudne do przyjęcia.
Niestety często w życiu nasza wiara jest jeszcze słaba. Często brakuje nam, szczególnie w obliczu trudności, takiego całkowitego zaufania do Boga i do Jego świętej woli. Trudno nam się jest też przekonać do czytania i rozważania Pisma świętego, do zasłuchania się w Słowo Boże, tak jak czyniła to Maryja. Dlatego tak bardzo w naszym życiu potrzebujemy wsparcia ze strony Maryi, naszej Wspomożycielki. Wzywajmy Jej pomocy szczególnie wtedy gdy wierność Chrystusowi, Jego Kościołowi i Ewangelii będzie wymagała od nas niesienia krzyża. Prośmy Maryję Wspomożycielkę wiernych, by każdego dnia wspierała nas w kroczeniu z odwagą i gorliwością za Jej Synem Jezusem Chrystusem drogami zbawienia. Wzywajmy wstawiennictwa Wspomożycielki wiernych również dla całej wspólnoty Kościoła, który przeżywa trudny okres w swój historii. Módlmy się gorliwie w sierpniu w tej wyznaczonej przez papieża Franciszka intencji: „Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii”. Prośmy Maryję o pomoc w nawróceniu najbardziej zatwardziałych grzeszników i o ducha pokuty dla nas wszystkich. Prośmy Maryję o Jej wsparcie dla chrześcijan prześladowanych za wiarę i za tych wszystkich wierzących, którzy cierpią z powodu katastrof, kataklizmów i pandemii. Wzywajmy wstawiennictwa Wspomożycielki wiernych, byśmy wytrwali przy Jezusie do końca, by nasza wiara była zawsze szczera, a życie oddane Bogu, który każdego dnia zaprasza nas do współpracy w budowaniu Jego Królestwa na ziemi. Amen.
(o.R.)