Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 27.08.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 27.08.2021r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 27.08.2021r. – wspomnienie św. Moniki.

Troska o nawrócenie i zbawienie w rodzinie.
Święta, której dzisiaj wspomnienie obchodzimy była niezwykłą matką. To ona jako matka swoim przykładem, łzami i modlitwami zanoszonymi do Boga przez wiele lat, wyjednała u Boga nawrócenie, swojego syna Augustyna, jednego z największych świętych i doktorów Kościoła.
Życie św. Moniki przypomina o heroizmie dnia codziennego, które – jak napisał św. Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae” – „obejmuje milczące, ale niezwykle płodne i wymowne świadectwo tych wszystkich heroicznych matek, które bez reszty poświęcają się swoim rodzinom, które cierpią wydając dzieci na świat, a potem gotowe są podjąć wszelkie trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym dzieciom przekazać wszystko, co mają w sobie najlepszego. Spełniając w życiu swoją misję, nie zawsze te heroiczne matki znajdują oparcie w swoim środowisku (…) W imię postępu i nowoczesności prezentuje się jako przestarzale takie wartości, jak wierność, czystość, poświęcenie, którymi wyróżniały się i nadal wyróżniają rzesze chrześcijańskich matek. Dziękujemy wam, heroiczne matki, za waszą miłość niczym nie przezwyciężoną! Dziękujemy za heroiczne zawierzenie Bogu i jego miłości”.
Trzeba mocno podkreślić, że św. Monika ogromnie pragnęła nawrócenia swojego syna i bardzo o to jego nawrócenie też się starała. Przepłakała wiele dni i nocy, uporczywie błagając w modlitwie Boga o nawrócenie syna. Prosiła wiele dobrych i mądrych osób, żeby z nim porozmawiały i pomogły, by jej syn nawrócił swoje życie do Boga. Może właśnie dlatego pewnego razu św. Augustyn pożegnał swoją matkę słowami: „Idź w pokoju, niewiasto, gdyż jest rzeczą niemożliwą, ażeby przy tylu łzach matki zatracił się twój syn”. A po wielu latach, wspominając dobry przykład jaki zostawiła mu jego matka, nawoływał innych: „z jak największą troską zabiegajcie o zbawienie swoich domowników”.
W życiu św. Moniki należy podkreślić także codzienną wierność wobec Boga i swojej rodziny. To wierność pomogła św. Monice wyjednać u Boga także nawrócenie jej męża Patrycjusza., który był poganinem. Św. Augustyn mówił o swojej matce, że „starała się pozyskać dla Boga swego męża, posługując się nie tyle słowami, co własnym życiem”, życiem pełnym wyrzeczeń, ale też i radości płynącej z miłości oraz stanowczości w wierze. Dzięki wielkiej swojej miłości i wierności wobec Boga i swoich najbliższych, św. Monika wywarła ogromny wpływ także na wszystkich, którzy w jakiś stopniu należeli do jej rodziny. Św. Augustyn napisał o swojej matce, że „ troszczyła się o wszystkich, jak gdyby rzeczywiście była matką wszystkich, i służyła wszystkim, jak gdyby była córką wszystkich”.
Rodzice i dzisiaj powinni starać się, by w ich życiu nigdy nie brakowało przykładu głębokiej wiary w Boga, wierności małżeńskiej, troski o swoją rodzinę, i co też bardzo ważne, codziennej modlitwy za dzieci i swoją rodzinę. To wszytko jest dzieciom dzisiaj także bardzo potrzebne i będzie przynosiło dobre owoce, chociaż nieraz, jak w życiu św. Augustyna, oczekiwane skutki przyjdą po dłuższym czasie. Modlitwa rodziców za swoją rodzinę i za swoje dzieci jest zawsze bardzo mila Bogu, zwłaszcza wtedy, kiedy towarzyszy jej też przykładne życie rodziców. Dlatego jeżeli chcemy prowadzić do Boga tych, którzy nas otaczają, na pierwszym miejscu zawsze powinien znajdować się w codziennym życiu nasz dobry przykład! Narzekania, niezadowolenie, gorycz w sercu i na ustach na niewiele się zdadzą. Natomiast wytrwałość, pokój, radość, miłość oraz pokorna i stała modlitwa zanoszona codziennie do Boga mogą zdziałać cuda!
Prośmy dzisiaj św. Monikę o taką wytrwałość w modlitwie, jaką ona miała oraz by pomagała rodzinom w zachowaniu skarbu rodzinnej pobożności, który sprawi, że nasze rodziny będą znowu żyły z Bogiem i dla Boga! Amen.
(o.R.)