Jubileusz 350.lecia przybycia Relikwii drzewa Krzyża Świętego na Kalwarię Pakoską.

Jubileusz 350.lecia przybycia Relikwii drzewa Krzyża Świętego na Kalwarię Pakoską.

W niedzielę 12 września w naszym kalwaryjskim kościele na Mszy Świętej o 9.00 i 11.00, będzie okazja do modlitwy przed Relikwią drzewa Krzyża Świętego z okazji 350.lecia  sprowadzenia ich na Kalwarię Pakoską. Relikwiarz z największym fragmentem z drzewa Krzyża Świętego, jaki obecnie znajduje się w Polsce, będzie w naszym kościele także w sobotę 11 września na Mszy świętej o 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!            


Relikwia Krzyża Świętego
sprowadzona została z konwentu ojców reformatów z Nowego Miasta Lubawskiego. Ofiarodawcą był Kazimierz Działyński – wojewoda malborski, natomiast Zygmunt Działyński – wojewoda pomorski wraz z żoną Katarzyną ufundowali złoty relikwiarz w postaci krzyża.

Legenda głosi, że w 1660r. Zygmunt Działyński na audiencji u papieża ugryźć miał „drzazgę” świętego drzewa. Jednak nie ma ona pokrycia ze źródłami historycznymi. Wcześniejszym właścicielem relikwii był biskup włocławski i pomorski Hieronim Rozdrażewski, który przekazał ten drogocenny skarb Działyńskim. Autentyczność relikwii została potwierdzona przez władze duchowne w Gnieźnie. Przypuszczać należy, iż jest to cząstka krzyża relikwii kijowskiej, którą podczas chrztu Rusi w 988r. otrzymał Włodzimierz – książę kijowski.

W niedzielę  13 września 1671r. wyznaczeni bracia franciszkanie wnieśli Relikwię Krzyża Świętego do kaplicy Ukrzyżowania ma Górze Kalwarii.  Następnego dnia w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Relikwię w uroczystszej procesji, z udziałem biskupa Stanisława Dziannota przeniesiono do kościoła parafialnego, a następnie przeniesione i umieszczone zostały w  wielkim ołtarzu w kościele klasztornym oraz pod groźbą klątwy zabroniono jej dotykać.   

Pakoska Relikwia jest obecnie największą co do wielkości Relikwią drzewa Krzyża Świętego i największą pamiątką „Drzewa Życia” w Polsce.