Dzień Dziecka Utraconego – 15 października

Dzień Dziecka Utraconego – 15 października

W naszym kalwaryjskim Sanktuarium Ukrzyżowania w Pakości – Kalwarii modlić się będziemy w sposób szczególny w intencji dzieci, które umarły przed lub po urodzeniu, za ich rodziców i bliskich w piątek 15 października na Mszy świętej o 17.00 i na Różańcu po Mszy świętej. Imiona zmarłych dzieci można wypisać na kartkach i przynieść przed Mszą św. do zakrystii. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Każdego roku w Polsce tragedia utraty dziecka dotyka wiele rodzin. Strata dziecka jest tragedią. I nie ma tu znaczenia jego wiek, czy wielkość. Niezależnie od tego, czy przeżyło kilka lat, miesięcy, czy tygodni – czasem tylko tych pod sercem mamy. Powody utraty dziecka przez rodziców są różne. Nieraz na skutek poronienia, innym razem z powodu chorób i wypadków. Sporo dzieci rodzi się martwych. Coraz więcej dzieci popełnia samobójstwo. Rosną również zagrożenia związane z narkotykami i alkoholem. Tysiące dzieci ginie w wyniku aborcji.

Śmierć dziecka – bez względu na przyczynę czy jego wiek – jest wydarzeniem, które zostawia na osieroconych rodzicach ślad na całe życie. Od 2004 roku dzień 15 października obchodzony jest w Polsce jako Dzień Dziecka Utraconego.

 

MODLITWA NA DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO – 15 PAŹDZIERNIKA

Panie Jezu, Ty nas wezwałeś, byśmy nie gardzili żadnym z tych małych, bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca, przyjmij do swego domu dzieci, które zmarły przed swoimi narodzinami.
Wierzymy, że moc Twego krzyża obejmuje ich krótkie życie na ziemi, a Twoje zmartwychwstanie otwiera im bramy nieba.

Błogosławimy Cię za każdego, kto uszanował godność tych dzieci, przez pogrzeb godny człowieka.
Prosimy Cię za rodziców każdego z tych dzieci, byś ich pocieszył i napełnił swoją łaską.
Niech Twój Święty Duch Pocieszyciel będzie im mocą w chwilach bólu i cierpienia, niech koi ich rany i serca napełnia nadzieją życia wiecznego.

Prosimy Cię także za każde dziecko, które dziś rośnie w łonie swojej matki: niech Twoi aniołowie otoczą te dzieci swoją opieką, niech umacniają rodziców i dają mądrość opiekującym się nimi lekarzom.
Prosimy Cię o dobre narodziny i szczęśliwe, wierne Tobie życie – dla nich i dla nas.

Maryjo, Bolesna Matko Jezusa, która patrzyłaś na śmierć Twego Syna, otocz macierzyńską opieką dzieci zmarłe przed narodzinami, ich matki i ojców. A nam wyproś serca wrażliwe, byśmy nigdy nie wzgardzili żadnym z tych najmniejszych. Amen.

 

MODLITWA OFIAROWANIA DZIECKA NIENARODZONEGO

Ojcze Miłosierny, Ty nam dałeś Maryję za Matkę, niech więc Ona otacza matczyną opieką także nasze zmarłe dziecko.
Maryjo, przyjmij je z całą miłością, tak jak przyjęłaś swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa w dniu Zwiastowania i w dniu Jego Śmierci.
Otocz je swą macierzyńską miłością, której nie może mu już dać w pełni ziemska matka.
Święty Józefie, opiekunie Pana Jezusa, zastąp naszemu dziecku jego ziemskiego ojca.

Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Anioł Stróż naszego dziecka, jego opiekun na czas ziemskiej pielgrzymki, zaniesie je przed Twoje oblicze. Niech ma ono udział w Twojej radości, światłości i pokoju.

Prosimy Cię również za nas samych. Uzdrów w nas wszystko to, co wymaga uleczenia – Ty widzisz nasz ból, tęsknotę, niezrozumienie, zwątpienie. Napełnij nasze serca miłością i pokojem. Niech miłość do naszego zmarłego dziecka towarzyszy nam przez całe życie, dopomóż, aby pamięć o nim w nas nie zginęła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH W MŁODYM WIEKU

Boże, Dawco życia i Panie ludzkich losów, Ty przyjąłeś heroiczną ofiarę życia szesnastoletniej błogosławionej Karoliny Kózkówny i sprawiłeś, że cieszy się chwałą świętych i błogosławionych w niebie, a teraz swoim wstawiennictwem oręduje za nami i wspiera w czynieniu dobra. Przyjmij ofiarę życia ludzi, którzy tak jak ona, w młodym wieku  odeszli z tego świata. Wejrzyj na ich dobre czyny, na ich młodzieńcze ideały i marzenia, a jeśli tego potrzebują, daruj im przewinienia i grzechy, aby mogli się cieszyć oglądaniem Ciebie i chwałą na wieki.

Panie, który widzisz jak wielu ludzi cierpi z powodu straty najbliższych im osób, które kochali i z którymi dzielili życie, prosimy Cię: Wejrzyj na nich i wspomóż ich swoją łaską by nie poddawali się rozpaczy. Dodaj im sił, by umieli przezwyciężyć pokusę zwątpienie w sens życia i Twoją miłość. Poślij do nich ludzi, którzy ukażą im Twoją ojcowską dobroć i troskę. Niech ta pomoc będzie dla nich wsparciem w dźwiganiu tego krzyża i leczeniu ran zadanych przez cierpienie.

Ty, który posłałeś swego Syna, aby przez śmierć na krzyżu odkupił nas wszystkich, zwróć swoje miłosierne oblicze na ich rodziców, bliskich i przyjaciół i udziel im siły, by w ciężkim doświadczeniu śmierci swoich bliskich w Tobie odnaleźli pokój i nadzieję. Niech świadomość, że w Twoim ręku są losy wszystkich, napełni ich pokojem i daj nadzieję spotkania z tymi, których kochają, w wiecznym szczęściu Twojego Królestwa. Amen.