Październikowe nabożeństwa różańcowe na kalwaryjskim Wzgórzu

Październikowe nabożeństwa różańcowe na kalwaryjskim Wzgórzu

Nabożeństwa różańcowe  w październiku są odprawiane w kalwaryjskim kościele:
od poniedziałku do soboty o 17.30. (po Mszy św. o 17.00)
– w niedziele po Mszy świętej o 9.00.

Okazja do Spowiedzi świętej:
w tygodniu przed Mszą święta o 17.00; w niedziele przed Mszą świętą o 9.00 i 11.00. Zachęcamy do częstego korzystania z Sakramentu Pokuty!

Do wspólnej codziennej modlitwy różańcowej w kalwaryjskim kościele zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Kto nie może w kościele uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym niech odmawia Różaniec w domu. Zachęcamy do rodzinnego odmawiania Różańca!
Módlmy się na Różańcu: o umocnienie wiary w moc Eucharystii i o gorliwe uczestniczenie wiernych w Mszach świętych w niedziele i w tygodniu;  o miłość w Małżeństwach i Rodzinach; o pokój na świecie i o łaskę nawrócenia dla ludzi; o ustanie pandemii koronawirusa i jej skutków w naszym kraju i na całym świecie.

 

W Objawieniach w Fatimie, jak również  w Gietrzwałdzie, Maryja prosiła o codzienne odmawianie Różańca świętego. Wzywała także to pokuty i nawrócenia! Weźmy sobie do serca te wezwania Maryi…. i odmawiajmy codziennie Różaniec św., nawracajmy się i pokutujmy!

W liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” św. Jan Paweł II wzywa rodziny do ożywienia tradycji Różańca rodzinnego. Modlitwa ta bowiem umacnia wewnętrzną jedność rodzin i stanowi przeciwwagę dla wielu współczesnych czynników kulturowych, powodujących rozbicie wspólnot i izolację jednostki.
Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego” (n. 41).

Zachęcamy młodzież i dorosłych, do włączenia  się w Żywy Różaniec w naszej kalwaryjskiej Parafii. Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Żywy Różaniec.


Obietnice Różańca Św. – dane przez Maryję błogosławionemu Alanowi de Rupe :

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca Św. otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie Różańca nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.