Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – czwartek 28.10.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – czwartek 28.10.2021r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 28.10.2021r. – X Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej.

Dzień dzisiejszy, w trwającym Tygodniu Misyjnym, dla Stowarzyszenia Żywego Różańca w naszym kraju jest szczególny, ponieważ obchodzimy X Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej. Naszą modlitwą w Żywym Różańcu wspieramy szczególnie dzieła misyjne Kościoła. Dzisiaj wspólnie w całej Polsce dziękujemy za Róże Różańcowe Żywego Różańca, prosimy o dalszy rozwój Żywego Różańca w naszej Ojczyźnie i w naszej Parafii oraz modlimy się o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot – założycielki Żywego Różańca.
Papież Grzegorz XVI, zatwierdzając Stowarzyszenie Żywego Różańca założone przez Paulinę Jaricot, napisał: „Członkowie Różańca stanowią i powinni stanowić jedno serce i jedną duszę. (…) Każda grupa jest jak rodzina z piętnaściorgiem dzieci (dzisiaj dwudziestką dzieci), ścisłe ze sobą związanych i w pełni oddanych NMP, ich czulej Matce”. „Skoro Jezus Chrystus nam mówi, że Bóg wysłuchuje modlitw dwóch albo trzech, którzy gromadzą się w Jego imieniu, czyż nie można mieć nadziei, że tyle tysięcy dusz, zebranych na różańcu, zostanie wysłuchanych” – te słowa papieża Grzegorza XVI są dla nas wystarczającym argumentem do tego, aby właśnie wspólnie modlić się na  różańcu we wspólnocie Żywym Różańcu.
Jak napisał św. Jan Paweł II „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. Jak sam podkreślał: „Różaniec jest moją modlitwą codzienną i umiłowaną. Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w różańcu umocnienia i oparcia”.
W różańcu tkwi wielka tajemnica i moc! Tylko ci z tej modlitwy będą czerpać liczne owoce i łaski, którzy z różańcem się nie rozstaja! Nie mamy go chwytać do ręki dopiero wtedy, gdy nastaje październik, gdy spotyka nas nieszczęście, choroba, kataklizmy, gdy coś nam w życiu nie wychodzi. Z różańcem trzeba żyć na co dzień! Warto też nieustannie uczyć innych modlitwy różańcowej. Nie byłoby dobrze, aby wyrosły nam pokolenia nieznające tej wielkiej i jakże ważnej  modlitwy!
Odmawianie różańca bardzo pozytywnie wpływa na umocnienie wiary w człowieku i w rodzinach. Jak mawiał św. Ludwik Maria Grignion de Monfort: „Przez różaniec święty, przez jego pacierze, ja Maryję kocham, ja w Chrystusa wierzę”.
Warto dzisiaj jeszcze raz przypomnieć świadectwa dwóch wielkich Polaków o wartości odmawiania Różańca świętego. Gdy uwięziony został Prymas Polski bł. Stefan kard. Wyszyński, to Polacy każdego dnia odmawiali Różaniec
w kościołach, w domach, przy odbiornikach radiowych. Po uwolnieniu Prymas powtarzał tylko: „Z różańcem udałem się do więzienia i z różańcem powróciłem”. A św. Jan Paweł II, wielki promotor różańca, często powtarzał: „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielekroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa. Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.
Obecny papież Franciszek w jednym z wywiadów przyznał się, że to dzięki świadectwu Jana Pawła II odmawia codziennie różaniec. A teraz już osobiście, obecny Papież, zachęca wszystkich do częstego odmawiania Różańca. Jak sam mówi: „Maryja nam towarzyszy, walczy wraz z nami, wspiera chrześcijan w walce z siłami zła. Modlitwa wraz z Maryją, zwłaszcza różaniec, ma także ten wymiar „zmagania”, tzn. walki, modlitwy, która wspiera w walce ze złym i jego wspólnikami. Także różaniec wspiera nas w tych zmaganiach”.
Odpowiedzmy jak najliczniej na wołanie Maryi, na wołanie papieża Franciszka, a także wielu świętych i błogosławionych Kościoła – i odmawiajmy codziennie Różaniec, szczególnie we wspólnocie Żywego Różańca i w naszych Rodzinach. Amen.
(o.R.)