Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 29.10.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 29.10.2021r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 29.10.2021r. – w Tygodniu Misyjnym.

W Tygodniu Misyjnym, który co roku rozpoczyna się w przedostatnią niedzielę października, jak napisał papież Franciszek w orędziu, „z wdzięcznością wspominamy wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia pomagają nam odnowić nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia hojnymi i radosnymi apostołami Ewangelii. Pamiętamy zwłaszcza o tych, którzy potrafili wyruszyć w drogę, opuścić ojczyznę i rodzinę, żeby Ewangelia mogła dotrzeć bez zwłoki i bez obaw do zakątków miast i narodów, w których tak wiele istnień spragnionych jest błogosławieństwa”. Tegoroczny Tydzień Misyjny obchodzimy pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Te słowa zwrócone są do każdego chrześcijanina, który będąc uczniem Chrystusa jest jednocześnie Jego misjonarzem. Naszego spotkania w życiu Jezusa Chrystusa, który dotknął naszego serca i w nim zamieszkał, który dokonał tak wielu cudownych dzieł w naszym życiu, nie możemy zatrzymać dla siebie. Naszą wiarą w Boga i miłością do Chrystusa mamy wręcz  obowiązek dzielić się z drugim człowiekiem.
Podobnie jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, także i my mówimy z pełnym przekonaniem: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. Na mocy Chrztu św. wszyscy jesteśmy powołani do tego, by dzielić się wiarą. Wszystko, co otrzymaliśmy i czym obdarował nas Chrystus, dał nam po to, byśmy to dobrze wykorzystali i przekazali bezinteresownie innym. Jak Apostołowie, mamy dzielić się miłością, której doświadczyliśmy i której doświadczamy każdego dnia od Boga. To  co otrzymaliśmy od Boga, jest darem nie tylko dla nas, ale także darem dla innych. Im bardziej człowiek dzieli się wiarą z innymi, tym bardziej wzrasta jego wiara. Podobnie dzieje się z miłością. Im bardziej kochasz, tym bardziej chcesz o tym mówić.  Misjonarze doświadczając miłości Boga, są zdolni to tego, aby zostawić swoje plany, przełamać swoje lęki i obawy, i z radością pójść do ludzi i narodów, którzy nie znają Chrystusa.  Czynią to z podstawowego powodu, z wdzięczności wobec Boga, z wdzięczności za łaskę wiary i za wszystko co od Boga w życiu otrzymali.
Tydzień Misyjny, to szczególny tydzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Ten tydzień w sposób szczególny angażuje wszystkich katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. Jest to wyraz troski katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy doświadczyć miłości Boga.
W ostatnich dniach papież Franciszek ogłosił, że 22 maja 2022r. odbędzie się w Lyonie beatyfikacja Pauliny Jaricot, która w XIX w. jako świecka kobieta założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Te dwa jej potężne dzieła odgrywają do dzisiaj bardzo ważną rolę w Kościele. Proces kanonizacyjny Pauliny Jaricot rozpoczął Pius XI w 1926 r. Dekret o heroiczności cnót uznał papież Jan XXIII w 1963r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła 27 maja 2020r., z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, dekret o cudzie za wstawiennictwem Pauliny. Doznała go 3,5-letnia Mayline, która pod wpływem zadławienia doświadczyła śmierci mózgowej. Cud wydarzył się w 2012 r., kiedy Papieskie Dzieła Misyjne i Żywy Różaniec obchodziły 150. rocznicę śmierci Pauliny Jaricot. Jak powiedział podczas konferencji prasowej abp Giovanni Pietro Dal Toso: „Paulina była wielką misjonarką. Liczne dzieła, które powołała miały na celu ewangelizację Francuzów i wsparcie misji w okresie silnej dechrystianizacji po rewolucji francuskiej. Zapoczątkowała prawdziwy ruch misyjny, który stał się bardzo popularny ze względu na swoją prostotę. Jej wkład w rozwój misji w XIX i XX wieku jest kluczowy, ponieważ jej dzieła angażowały zwykłych wiernych i uświadamiały im, że też są misjonarzami”.
Ta święta kobieta uczy nas, że wiara to nie nasza prywatna sprawa! Wiarą trzeba się dzielić i wiarę należy przekazywać! Ta święta kobieta uczy nas na czym polega miłość do Kościoła, do Eucharystii i do Słowa Bożego oraz na czym polega pokorna służba na rzecz misyjnej i ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Obyśmy i my, tak jak ona, pamiętali w naszym codziennym życiu, to Jezusowe polecenie:  ,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Amen.
(o.R.)