Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – niedziela 31.10.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – niedziela 31.10.2021r.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – 31.10.2021r. –  Uroczystość Poświęcenie Własnego Kościoła.

Odpowiedzialność za własny kościół i parafię.
Obchodzimy dzisiaj bardzo ważną uroczystość – Rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Ten nasz kościół został poświęcony 14 września 1691r. Tak więc mija już 330 lat od chwili, gdy został on w sposób uroczysty przeznaczony do kultu Bożego. Od tamtej chwili nie można już tego budynku używać do innych celów, jak tylko do kultu religijnego. W to dzisiejsze święto warto sobie uświadomić, że ten kościół został wzniesiony na tym kalwaryjskim Wzgórzu dlatego, że znaleźli się wtedy wierzący ludzie, którzy chcieli, aby w ich miejscu zamieszkania, znalazło się godne miejsce dla Boga i dla kultu Bożego. Znaleźli się wtedy ludzie, którzy podjęli najpierw inicjatywę zbierania odpowiednich środków na budowę kościoła, a potem też bardzo często nie szczędzili własnych sił dla nowo budowanej świątyni. Budując i wyposażając ten kościół wierni wyrażali swoją wiarę w Boga. Pragnęli ofiarować dla Boga, to co mieli najlepszego, by choć w jakimś stopniu wyrazić swoją cześć i szacunek dla Boga, a także wdzięczność za łaski jakie od Boga otrzymywali. Dziękujemy dzisiaj Bogu za te wszystkie pokolenia, dzieci, ludzi młodych i starszych, którzy przybywali do tego kościoła, modlili się tutaj i napełniali tę świątynię swoją wiarą i miłością do Boga. Niech i nam towarzyszy świadomość, że kościół to dostojne i bardzo cenne miejsce, ze względu na zamieszkanie w nim Boga.
Warto w to dzisiejsze święto Rocznicy poświęcenia własnego kościoła, zastanowić się czy ten kalwaryjski kościół każdy z nas tu dzisiaj obecnych, czy też zamieszkujący na terenie naszej parafii uważa za własny? Wielu dzisiaj nie zdaje sobie sprawy jak bardzo człowiekowi w życiu  potrzebny jest kościół w którym mieszka Bóg. Potrzebny jest do tego, aby umacniać swoją wiarę, aby dojrzewać w chrześcijańskim życiu! Tylko człowiek niewierzący powie nie potrzebuje kościoła! To przecież w kościele w Najświętszym Sakramencie obecny jest nasz żywy i prawdziwy Bóg Jezus Chrystus. O tej obecności Boga w kościele świadczy czerwona wieczna lampka, która pali się we dnie i w nocy.
Moi Kochani! Warto też pamiętać i uświadamiać to innym, że to sam Bóg zaprasza człowieka do kościoła na Ucztę eucharystyczną. To w kościele, w czasie każdej Mszy świętej, wsłuchujemy się w Słowo, które kieruje do nas Bóg. To w kościele, w czasie obrzędu Komunii świętej mamy możliwość przyjmowania do swojego serca tego cudownego pokarmu jakim jest Ciało Jezusa Chrystusa, przez które Bóg daje nam siły do codziennego życia. Przychodzimy tutaj do kościoła, aby razem z innymi, którzy tak jak my wierzą w Boga, wspólnie Boga uwielbiać, wspólnie modlić się do Boga, dziękując Mu za Jego miłość i łaskawość, prosząc o tak bardzo potrzebną w życiu Jego pomoc oraz przepraszając Boga za popełniane przez nas grzechy. To w kościele nabieramy siły do codziennej walki, która będzie wznosić nasze dusze i serca ku Bogu i prowadzić do zbawienia. To w kościele świętujemy te jakże ważne uroczystości Bożego Narodzenia i Wielkanocy, czy też te ku czci naszej ukochanej Matki Maryi. To w kościele, mamy wspaniałą okazję, by co roku wspólnie  świętować nasze parafialne uroczystości ku czci Pana Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej 14 i 15 września. Można by jeszcze długo wymieniać powody, dla których jako ludzie wierzący tak bardzo potrzebujemy kościoła. Jedno jest pewne potrzebujemy kościoła, aby wierzyć w Boga i dobrze żyć!
Ale kościół to nie tylko budowla. Kościół to także wspólnota wiernych tworzących parafię. Parafia powinna być wspólnotą ludzi głęboko wierzących w Boga, wspólnotą braterstwa, wzajemnej pomocy i solidarności okazywanej najbardziej potrzebującym, nie tylko w wymiarze materialnym, ale także duchowym.
Postawmy więc sobie jeszcze jedno pytanie: w jakim stopniu każdy z nas uczestniczy w życiu tego kościoła i parafii? To uczestnictwo wyraża się szczególnie przez udział w niedzielnej Eucharystii, bo to Eucharystia buduje Kościół i buduje wspólnotę wiernych, buduje parafię. Dlatego dziękuję tym wszystkim, którzy w każdą niedzielę przychodzą do tego kościoła na Eucharystię, aby budować naszą wspólnotę. Ale życie parafii nie ogranicza się tylko do niedzieli. Dlatego bardzo dziękuję  za każde wasze zaangażowanie w codzienne życie parafii. Dziękuję za udział Mszach świętych i nabożeństwach w tygodniu. Dziękuję za włączenie się we wspólnoty działające w naszej parafii: w Żywy Różaniec, Towarzystwo Świętego Wojciecha, Liturgiczną Służbę Ołtarza. Dziękuję za troskę o wnętrze naszego kościoła, jak i o teren wokół. Dziękuję za  składane z serca ofiary, które są wyrazem waszej wiary i odpowiedzialności za ten kościół, parafii i nasz franciszkański klasztor na Kalwarii. Dziękuję za wszelkie wasze dobro uczynione dla tego kościoła i parafii. którego jest naprawdę wiele!
Moi Kochani! Oby jeszcze więcej dzieci, młodzieży i dorosłych zaangażowało się w codzienne życie naszego kościoła i naszej parafii! Pokochajmy jeszcze bardziej ten nasz kalwaryjski kościół i naszą kalwaryjską parafię! Niech to będzie naprawdę nasz kościół i nasza parafia! Amen.