Spotkanie świąteczne dla Liturgicznej Służby Ołtarza i rodziców – 30 grudnia

Spotkanie świąteczne dla Liturgicznej Służby Ołtarza i rodziców - 30 grudnia

W czwartek 30 grudnia zapraszamy lektorów, ministrantów i kandydatów z Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej kalwaryjskiej Parafii  oraz ich rodziców na świąteczne spotkanie. Rozpoczęcie Mszą świętą o 17.00 i dalsza część spotkania w salce.

 

Zbiórki dla lektorów ministrantów i kandydatów do LSO w soboty o 12.00.
W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca o 17.00 Msza św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji  LSO i za ich Rodziny.

Obecnie (01.12.2021) do LSO w naszej kalwaryjskiej Parafii należy 4 lektorów i 6 ministrantów. Mamy także 5 kandydatów na ministranta.

Zapraszamy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami w naszym kalwaryjskim kościele. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii przed lub po Mszy św. Zachęcamy do służby przy ołtarzu także byłych ministrantów!
Kochani Rodzice bardzo liczymy na waszą pomoc i współpracę, by wasi synowie garnęli się chętnie do służby przy ołtarzu oraz systematycznie i gorliwie wypełniali swoje ministranckie obowiązki oraz bardzo dziękujemy za Waszą pomoc i współpracę!


Ministrant
(łac. ministrare– służyć, posługiwać, pomagać) – to osoba posługująca przy celebracji Mszy św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, śluby, pogrzeby, czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Podstawową zasadą i celem posługi każdego ministranta jest pokorna modlitwa i służba przy ołtarzu Jezusa Chrystusa oraz dawanie w codziennym życiu świadectwa wiary, miłości i prawdy.
Każdy ministrant, który służy przy ołtarzu, powinien podczas Mszy św. przystępować do Komunii św., ponieważ wtedy jego udział w Eucharystii jest pełny.
Ministrant powinien być przykładem godnego zachowania przy ołtarzu i dobrego życia na co dzień. Aby tak się stało ministrant powinien codziennie żarliwie modlić się oraz często przystępować do Spowiedzi św. i Komunii św.

Stopnie formacji ministranckiej:
kandydat, ministrant, lektor, ceremoniarz.

Zasady ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Patronowie ministrantów:
– św. Tarsycjusz – męczennik rzymski, III wiek
– św. Stanisław Kostka – XVI wiek (Polska)
– św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek (Włochy)
– św. Dominik Savio -XIX wiek (Włochy)

Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
– pracowitości
– sumienności
– gorliwości
– żarliwej modlitwie
– codziennemu naśladowaniu Chrystusa
Patronowie Ministrantów uczą nas, że Jezus każdego zaprasza nas na drogę do świętości

Modlitwy przed i po służeniu:

Przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen