Życzenia na Boże Narodzenie 2021r.

Życzenia na Boże Narodzenie 2021r.

Bóg narodził się w Betlejem dla każdego z nas i z miłości do nas! 
Święta Bożego Narodzenia, to święty czas skłaniający do zatrzymania i zadumy nad tajemnicą Wcielenia, to czas by z sercem pełnym miłości i dobra być blisko Boga i blisko drugiego człowieka.

Najcudowniejsze dary, jakie otrzymaliśmy od Boga z Nieba, to Jezus i Eucharystia!     
A zatem niech wzrasta w nas i w naszych Rodzinach miłość do Jezusa i do Eucharystii w której Jezus jest żywy i prawdziwie obecny!
Obyśmy nigdy z własnej winy nie opuszczali Mszy świętej w niedziele i święta!
Obyśmy z radością w sercu odpowiadali na zaproszenie Jezusa: „Bierzcie i jedzcie”, i jak najczęściej przystępowali do Komunii świętej!

Niech w codziennym życiu Jezus będzie dla nas „Drogą, Prawdą i Życiem”.
Niech przemienia nasz smutki i lęki, w radości i nadzieje. Niech nasze serca i Rodziny napełnia Bożym pokojem.

Niech Dobry Bóg każdego dnia, także w Nowym Roku 2022, obdarza nas i nasze Rodziny swoim Błogosławieństwem i okazuje nam swoje Miłosierdzie.
Niech umacnia w nas wiarę, nadzieję i miłość.
Niech prowadzi nas drogami zbawienia oraz obdarza potrzebnymi łaskami.

Niech Matka Najświętsza, nasza ukochana Matka
otacza swoją przemożną opieką i modli się za nas w Niebie.

Z darem modlitwy
Bracia Mniejsi Franciszkanie z Pakości – Kalwarii