Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 31.12.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 31.12.2021r.

Z liturgii – Siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego. Zakończenie Roku – 31.12.2021r.

Kończymy Rok 2021 w piątek w Oktawie Bożego Narodzenia. W tym szczególnym czasie dziękujemy Bogu za dar Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Jezusowi Ukrzyżowanemu i Miłosiernemu dziękujemy za wszystkie łaski wyproszone i otrzymane szczególnie poprzez nasze piątkowe modlitwy na kalwaryjskim Wzgórzu Miłosierdzia. Wyrazy naszej wielkiej wdzięczności kierujemy także do Patronki naszej Parafii Matki Bożej Bolesnej za Jej miłość, opiekę oraz za modlitwy zanoszone za nas w Niebie.
Zakończenie roku kalendarzowego, to także spojrzenie na swoje codziennie życie pod kątem uczynków miłosierdzia dokonanych co do duszy i co do ciała. Bo to właśnie dobre uczynki wykonane w łasce uświęcającej otwierają nam Niebo. Pewnego dnia św. Faustyna sekretarka Miłosierdzia Bożego usłyszała od Jezusa „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie (…) Miłosierdzie masz okazywać bliźnim zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić (…)Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie.”
Modlitwa do Miłosierdzia Bożego oraz jednoczenie się z Jezusem na Eucharystii, mają nas więc prowadzić do miłości miłosiernej wobec naszych braci i sióstr. Eucharystia to spoglądanie na Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa pełnego miłości do człowieka. Każda Msza św. pozwala nam rozpoznać w Jezusie miłosierne oblicze Boga Ojca. Przebywanie z Jezusem na Eucharystii udoskonala naszą miłość, oczyszcza i uświęca ją oraz pozwala nam być świadkami Jego miłości wobec świata potrzebującego nadziei i pomocy. Doświadczając na Eucharystii miłości Jezusa, mamy podejmować wysiłek, aby jeden duch i jedno serce ożywiały nasze rodziny i wspólnoty wiary. Mamy być nawzajem za siebie odpowiedzialni w miłości, która wyraża się w trosce o potrzeby drugiego człowieka, w miłości która przemienia, podnosi i umacnia. W Liście św. Pawła do Galatów czytamy:  „Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze”. Nie ma nic piękniejszego nad cnotę miłości i miłosierdzia. Jakkolwiek istotą doskonałości jest miłość Boga, to ona jest niemożliwa bez czynnej miłości bliźniego. Dlatego św. Jan Apostoł nazywa kłamcą tego, kto mówi, że kocha Boga, a nie kocha bliźniego i nie świadczy miłosierdzia bliźnim.
Jak co roku w czasie tej ostatniej Mszy św. w roku 2021, pragniemy z całego serca podziękować Dobremu, Miłosiernemu Boga za łaski, których nam udzielał poprzez święte sakramenty.

Chrzest św.                             (2019)  18                  (2020) 10                      (2021) 18
Bierzmowanie                                     17                                 7                                 –
I Komunia św.                                    12                                23                             19
Śluby                                                    10                                 8                               7
Udzielono Komunii św.              21.000                           11.000                      13.000
Chorzy                                                21                                19                             15
Pogrzeby                                              8                                14                             10

Dziękujemy Bogu i sobie nawzajem za miniony Rok 2021. Był to zapewne trudny rok któremu cały czas towarzyszyła pandemia. Ale każdy z nas może wymienić również radosne wydarzenia w swoim życiu osobistym i rodzinnym. Trudno dzisiaj nie wspomnieć o tak radosnym dla nas wydarzeniu, jakim była beatyfikacja bł. Stefana kard. Wyszyńskiego.
Przed nami Rok 2022. Niech to będzie czas w którym bardzo mocno będziemy troszczyli się o umacnianie wiary w nas samych, w naszych rodzinach i w naszej wspólnocie parafialnej. Szczególnie potrzebują tego dzieci i młodzież, w których to wiara w większości została całkowicie zniszczona! Pamiętajmy, że źródłem naszego dobrego pełnego wiary, miłości i nadziei chrześcijańskiego życia, z którego mamy czerpać potrzebne na co dzień łaski, to osobista i rodzinna modlitwa, a szczególnie Eucharystia, a więc częsty udział we Mszy świętej, częste przyjmowanie Komunii świętej oraz częsta adoracja Najświętszego Sakramentu.
Pamiętajmy, że Jezus Chrystus nie tylko nas karmi swoim Ciałem, ale po każdej Mszy świętej posyła nas do naszych sióstr i braci, byśmy im zanieśli tę radosną i dobrą Nowinę usłyszaną od Jezusa na Eucharystii! Wobec naszych bliźnich i wobec  tego świata, jesteśmy powołani do świadectwa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który pragnie darzyć nas i nasze rodziny i cały świat, swoim Życiem, swoim Światłem, swoją Prawdą i wszelką potrzebną Łaską. Otwórzmy więc z wiarą i odwagą nasze serca dla Jezusa Ukrzyżowanego i Miłosiernego, by w każdym dniu Nowego Roku 2022 korzystać jak najowocniej z Bożych łask i cieszyć się nieustanną opieką naszej ukochanej Matki Bożej Bolesnej. Amen.
(o.R.)