Żywy Różaniec w kalwaryjskiej Parafii. Zapraszamy.

Żywy Różaniec w kalwaryjskiej Parafii. Zapraszamy.
Żywy Różaniec w naszej Parafii spotyka się w Pierwsze Soboty Miesiąca:
– o 17.00 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca
– po Mszy św. w ramach Pierwszych Sobót Miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokonalnemu Sercu Maryi (Różaniec św. oraz  15-to minutowe rozważanie tajemnic różańcowych.
– raz w miesiącu spotkania formacyjne dla poszczególnych Róż Różańcowych w salce.

Osoby  pragnące wstąpić do Żywego Różańca w naszej Parafii (nie muszą należeć  do naszej Parafii), zarówno kobiety jak i mężczyźni (mile widziana także młodzież i starsze dzieci) mogą zgłaszać się w zakrystii lub w biurze parafialnym. Odpowiednie deklaracje znajdują się w kościele na stoliku pod chórem lub poniżej na stronie internetowej.
Przygotowując się do Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w naszej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, będziemy tworzyli w naszej kalwaryjskiej Parafii piątą Różę Różańcową pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, do której bardzo serdecznie zapraszamy!Zapraszamy do wspólnego odmawiania Różańca św. w naszym kalwaryjskim Sanktuarium: w tygodniu codziennie o 16.30, a w niedziele o 8.15 (poza październikiem).

Z historii Żywego Różańca w naszej Parafii.

W pierwsza sobotę 6 listopada 2021r. zostało przyjętych do Żywego Różańca 7 kolejnych osób, głównie do Róży Matki Bożej Częstochowskiej.

Od października 2021r. spotkania formacyjne odbywają się dla poszczególnych Róż Różańcowych oddzielnie. Dotychczas odbywały się w Pierwsze Soboty Miesiąca przed Mszą świętą o 17.00.

W pierwszą sobotę miesiąca 6 lutego  2021r. została powołana w naszej Parafii czwarta Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Święto patronalne Róża ta obchodzi 27 czerwca.

W pierwszą sobotę miesiąca 3 listopada  2018r. została powołana w naszej Parafii trzecia Róża Różańcowa pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Święto patronalne Róża ta obchodzi 22 października.
W pierwsza sobotę miesiąca 2 grudnia 2017r. została powołana w naszej Parafii druga Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Święto patronalne Róża ta obchodzi 13 maja.

W sobotę 26 listopada 2016r. została powołana w naszej Parafii pierwsza Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Święto patronalne Róża ta obchodzi 15 września.


W czasie przyjęcia do Żywego Różańca osoby otrzymują: legitymacje Żywego Różańca, Statut Żywego Różańca oraz rozważania tajemnic różańcowych.
Opiekunem Żywego Różańca w naszej Parafii jest proboszcz o. Robert Nikel ofm.


Zmarli członkowie Żywego Różańca w naszej Parafii:

+ Andrzej Parkosz (+ 29.11.2020r.) – z Róży Różańcowej Matki Bożej Bolesnej

 

Obowiązki w Żywym Różańcu:
– codzienne odmawianie i rozważanie jednej dziesiątki różańca św.
– raz w miesiącu wymiana tajemnic różańcowych w kościele (osoby chore w domu)
– udział raz w miesiącu w Mszach św. w intencji Żywego Różańca
– częste przystępowanie do sakramentów: Spowiedzi św. i Komunii św.
– rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udział w odpustach i procesjach maryjnych
– udziale w pogrzebie członka Żywego Różańca.

Członkowie Żywego Różańca mogą zyskać łaski odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

– przyjęcia do Żywego Różańca
– Bożego Narodzenia (25.12)
– Ofiarowania Pańskiego (2.02)
– Zwiastowania NMP (25.03)
– Zmartwychwstania Pańskiego
– Wniebowzięcia NMP (15.08)
– Królowej Różańca św. (7.10)
– Niepokalanego Poczęcia NMP (8.12)

Żywy Różaniec
– to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline – Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Obecnie trwa modlitwa o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot (+ 9 stycznia 1862r.).
Żywy Różaniec zatwierdził 27 stycznia 1832r. papież Grzegorz XVI.

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez św. Jana Pawła II – liczy 20 osób.

Każda osoba z Róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach podawanych przez papieża (misyjnej i ogólnej), które są również zmieniane co miesiąc. Można do tej modlitwy dołączać także inne własne intencje.

 „Odmawiajcie codziennie Różaniec” (Matka Boża)
Deklaracja Przystąpienia do Żywego Różańca

Ja………………………………………………… ur. …………………….

Zamieszkały(a)……………………………………………………………..
adres

Parafia………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………

Proszę o przyjęcie do Żywego Różańca w parafii
pw. Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej w Pakości – Kalwarii

Zobowiązuję się do:
– codziennego odmawiania dziesiątki Różańca św.
– comiesięcznej wymiany tajemnic różańcowych w kościele
(osoby chore w domu)
– systematycznego udziału w Mszach św. w intencji żyjących
i zmarłych członków Żywego Różańca
– częstego przystępowania do sakramentów Pokuty i Eucharystii,
szczególnie z okazji uroczystości i świąt maryjnych oraz pierwszych
sobót miesiąca
– rozszerzania czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
– udziału w odpustach i procesjach maryjnych

……….…………………………………..
czytelny podpis

…………………………………                       ………….…………………………
podpis Ks. Dyrektora                              podpis Przewodniczącego