Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Kwiecień 2022

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Kwiecień 2022

Intencja: Za pracowników służby zdrowia.
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w kwietniu według „zestawu nr 5”.
Zachęcamy do włączenia się w Żywy Różaniec w naszej kalwaryjskiej Parafii. Powstaje Róża Różańcowa pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej (brakuje jeszzce 5 osób).

 

W książce Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej przyszłości papież Franciszek wspomina swój pobyt w szpitalu jeszcze w czasach seminarium. Z imienia i nazwiska zapamiętał dwie pielęgniarki, których pomoc okazała się wręcz opatrznościowa. Pierwsza, widząc jego stan, podwoiła dawkę środków, które przepisał lekarz. Papież wyznaje: Wiedziała, że umieram. Ona uratowała mi życie. Ze swojego doświadczenia, dzięki regularnym kontaktom z chorymi, lepiej niż lekarz rozumiała, czego potrzebują, i miała odwagę działać w oparciu o swoją wiedzę. Druga, w sytuacji nieznośnego bólu, ratowała ówczesnego kleryka środkami przeciwbólowymi. Po wielu latach nie tylko modli się za nie jako papież. Wprost przyznaje: Uczyły mnie, co to znaczy korzystać z nauki, ale także wiedzieć, kiedy wyjść poza nią, by zaspokoić określone potrzeby.

W kwietniu, miesiącu, w którym rozważamy mękę Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, papież Franciszek prosi nas o modlitwę za pracowników służby zdrowia, którzy opiekują się osobami chorymi i starszymi. Jak Weronika zwyczajną chustą potrafiła pomóc Jezusowi na drodze krzyżowej, tak każdy człowiek może okazać serce drugiemu w potrzebie. Pracownicy służby zdrowia codziennie spotykają chorych, codziennie są świadkami kolejnych etapów ich osobistej drogi krzyża. Ludzie starsi, doświadczeni chorobą, często bywają wręcz bezradni, są zdani na pomoc innych. Dlatego tak cenna jest wrażliwość personelu medycznego, który prócz kompetencji zawodowych umie w pacjencie zobaczyć najpierw człowieka, a potem jego chorobę. Każdy gest serca w takiej sytuacji budzi nadzieję. Może nie tylko przywracać zdrowie fizyczne, ale i duchowe siły do dalszego życia. Zgodnie z papieską intencją módlmy się zatem, aby to zaangażowanie pracowników służby zdrowia było odpowiednio wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty, zwłaszcza w krajach najuboższych.
/am.polska/