Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy – Maj 2022

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy - Maj 2022

Intencja: O wiarę dla młodych.
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Żywy Różaniec w naszej Parafii modli się w maju według „zestawu nr 6”.
Zachęcamy do włączenia się w Żywy Różaniec w naszej kalwaryjskiej Parafii. Obecnie mamy 5 Róż Różańcowych.

Mogłoby się wydawać, że szczególny przywilej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny był „ułatwieniem” Jej życia. No to wyobraźmy sobie kogoś, kto ma absolutny słuch i wchodzi między ludzi, którzy, fałszując, uważają, że „czystym” swoim głosem chwalą Boga; wyobraźmy sobie kogoś, kto ma absolutne wyczucie prawdy i wchodzi między kłamczuchów, którzy uważają, że mimo to chwalą Boga swoją mową i postawami; wreszcie wyobraźmy sobie kogoś, kto ma jasne poznanie Miłości i wchodzi między egoistów, którzy sprzeczają się, który z nich bardziej chwali Boga itd. Maryja, arcydzieło Stwórcy, świątynia Ducha Świętego z pewnością bardzo bolała, widząc w ludziach grzechy, których nie miała, i iluzje dobra, na które nie dawała nabrać się kusicielowi, jak Adam i Ewa.

Maryja zasłuchana w Stwórcze Słowo Boże kontempluje Je w każdym najmniejszym stworzeniu, które lgnie do Jej czystego – wolnego od grzechu – ciała przejrzystego dla Słowa, które Ją i wszystko stwarza. Jej zewnętrzne i wewnętrzne zmysły, uczucia, decyzje i czyny niczego nie naruszają w stworzeniach miłowanych przez Niepokalaną, która widzi je wszystkie w Bogu i Boga w nich. Więc najmniejsze i najpokorniejsze prawdy o stworzeniach tulą się do rozumu Maryi, która rozeznaje bezbłędnie Stwórczą Prawdę, jej Piękno, a wola Maryi miłuje Pełnię tej Prawdy w pełnym zjednoczeniu, w Duchu Świętym, z Trójjedynym Bogiem.

Maryja, doświadczając bólów i fałszów od ludzi żyjących skutkami grzechu pierworodnego, rozeznała bezbłędnie głos i wolę Miłości – wolę Boga, zwiastowaną jej przez Archanioła Gabriela. W przeciwieństwie do prarodziców Maryja zawierzyła się Bogu całym swym człowieczeństwem, otworzyła swe Serce całkowicie na wolę Miłości i pozwoliła Duchowi Świętemu tkać Ciało Syna Bożego w swym łonie. Dzięki Jej poświęceniu w wolności swego człowieczeństwa – duszy i ciała – Trójca przebóstwiła Matkę Boga, Bóg zawierzył Siebie stworzeniu, a Pan Jezus, Syn Człowieczy i Syn Boży, jest z Nią organicznie zjednoczony na zawsze.

Dusza i ciało Maryi mają jedyny cel: dawania Człowieczeństwa Panu Jezusowi: Maryja zgodziła się na macierzyństwo Boże – z Duchem Świętym – i jako człowiek prawdziwie porodziła Boga-Człowieka, wykarmiła Go mlekiem własnych piersi, po ludzku wychowywała, a ucząc się bycia Matką Boga, była przez Syna Bożego przygotowywana do zostania – u stóp Krzyża – Matką uczniów Chrystusa, Matką Kościoła – Matką każdego, który rodzi się z Ducha Świętego i z Niej dla Królestwa Bożego na wieczność. Ta bowiem, która porodziła Głowę, rodzi całe Mistyczne Ciało, jako służebnica ludu Bożego. Zanim narodził się Emmanuel, Bóg-z-nami, w Maryi został nam dany prawdziwy człowiek-z-nami – nasza Matka, która, jeśli Jej pozwolimy, nada naszemu życiu wzór człowieczeństwa, co jest szczególnie ważne w młodości.

Możemy więc z całkowitym zaufaniem polecać Maryi, której w pełni zaufał sam Bóg, wszystkich ludzi, a szczególnie młodych, aby w Niepokalanej znaleźli osobistą odwagę i mądrość do pełni życia katolicką wiarą, odważną nadzieją w służbie Miłości wiecznej.
/am.polska/