Ogólnopolski Tydzień Biblijny. VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Ogólnopolski Tydzień Biblijny. VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W dniach 1 – 7 maja 2022 r. przypada XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.
Temat tegorocznego Tygodnia Biblijnego brzmi: “Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Ma on inspirować do częstszego sięgania po Pismo św. i ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i parafii. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa.

W niedzielę 1 maja 2022 VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem “Pokój temu domowi” (Łk 10,5).
Swoim hasłem nawiązuje ono do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest sakramentowi Eucharystii („Eucharystia daje życie”: 2019 – 2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.
„W tę niedzielę, w sposób szczególny zwracamy uwagę na wybraną Księgę Pisma Świętego, którą chcemy czytać, medytować i którą chcemy się modlić na przestrzeni konkretnego roku. W tym roku jest to Ewangelia według św. Łukasza, z której zaczerpnęliśmy również hasło VI Narodowego Czytania Pisma Świętego: „Pokój temu domowi” (Łk 10,15). Pokój, który płynie z głoszenia Ewangelii, z przyjęcia Ewangelii i z życia według nauczania Chrystusowego zawartego w Ewangelii”.