Z kalwaryjskiego Wzgórza z Pierwszej Soboty Miesiaca – 7 maja

Z kalwaryjskiego Wzgórza z Pierwszej Soboty Miesiaca – 7 maja

Duchowe przygotowanie do Nawiedzenia Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej kalwaryjskiej Parafii w czwartek – piątek, 2 – 3 czerwca 2022r.

Pierwsza Sobota Miesiąca 7 maja:
„Postawiłem wszystko na Maryję” – bł. Kard. Stefan Wyszyński.

MSZA ŚWIĘTA – MODLITWA WIERNYCH
K: Wraz ze św. Jana Pawłem II i bł. kardynałem Stefanem Wyszyńskim postawmy wszystko na Maryję i za Jej wstawiennictwem zanieśmy do Boga nasze wspólne prośby:
1. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, aby z zawierzenia Matce Bożej czerpali siły do wypełniania swoje pasterskiej posługi. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za Rodziny naszej Archidiecezji i naszej Parafii, aby były wierne Bogu, Krzyżowi i Kościołowi. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się o nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, także z naszej wspólnoty parafialnej i z naszego miasta. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby potrafili w swoim życiu odnaleźć Chrystusa i przyjąć skarb katolickiej wiary. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za zmarłych, aby radowali się życiem wiecznym obiecanym im na chrzcie świętym. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za Żywy Różaniec w naszej Parafii, aby zarówno żyjący, jak i zmarli cieszyli na co dzień bliskością Maryi swej Patronki. Ciebie prosimy…
7. Módlmy się za nas uczestniczących w Mszy świętej, aby Eucharystia była dla nas źródłem dobrego chrześcijańskiego życia. Ciebie prosimy…
K: Boże wysłuchaj naszej ufnej modlitwy zanoszonej wraz z radosnym oczekiwaniem na Nawiedzenie Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE     

Z nauczania św. Jana Pawła II:  „Oblubienice Ducha Świętego  – Matko Chrystusa –– ucz nas nieustannie w rodzinach naszych tej miłości, której gdzie indziej człowiek nie zdoła się nauczyć, jak tylko w rodzinie: miłości rodziców do dzieci, miłości dzieci do rodziców, miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, miłości wiernej, pokornej, cierpliwej i ofiarnej”.

I. Tajemnica Zwiastowania:
Maryja dodaje nam otuchy, abyśmy uwierzyli w spełnienie się obietnic Bożych. Wzywa nas, abyśmy mieli w sobie ducha pokory, słuszną wewnętrzną postawę stworzenia wobec Stwórcy. Zachęca nas, abyśmy pokładali bezpieczną nadzieję w Chrystusie, który realizuje w całej pełni plan zbawczy nawet wtedy, gdy wydarzenia wydają się ciemne i trudne do przyjęcia.

II. Tajemnica Nawiedzenia
: Nawiedzając św. Elżbietę, Maryja niejako zapowiada misję Jezusa, a współdziałając od samego początku swego macierzyństwa z odkupieńczym dziełem Syna, staje się wzorem tych członków Kościoła, którzy wyruszają w drogę, aby nieść światło i radość Chrystusa ludziom wszystkich krajów i wszystkich czasów.

III. Tajemnica Narodzenia:
Wieść o narodzinach Syna Bożego pociesza, a zarazem stawia wymagania. Wiara pozwala nam odczuć, że Bóg otacza nas swoją czułą miłością, a jednocześnie zobowiązuje nas do czynnej miłości Boga i braci.

IV. Tajemnica Ofiarowania:
Chrystus jest światłem ludzkiego życia. Jest światłem, bo rozprasza jego mroki. Jest światłem, bo rozjaśnia jego tajemnice. Bo odpowiada na pytania podstawowe i ostateczne zarazem. Jest światłem, bo nadaje życiu sens. Jest światłem, bo przekonuje człowieka o jego wielkiej godności.

V. Tajemnica Znalezienia:
Zamiary Boże są często trudne do zrozumienia, wymagają zgody, wiary i pokory. Maryja jest dla nas wzorem człowieka, który poddając się przewodnictwu Ducha Świętego, przyjmuje i zachowuje w sercu – niczym dobre ziarno – słowa objawienia, usiłuje je jak najlepiej zrozumieć, aby przeniknąć w głąb tajemnicy Chrystusa.


ROZWAŻANIE APELOWE

Z nauczania bł. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego:
„Stańcie teraz wobec rzeczywistości rodzinnej i zapytajcie każdy siebie: Jakiej ja chcę Polski? Czy zastanawiam się nad tym kiedykolwiek? Czy chcesz Polski bezdzietnej, w której tak wiele nienarodzonych Polaków idzie… do kanałów? Czy chcesz Polski bez wiary w Boga i ludzi, a więc bez ideałów, bez porywów i wzlotów, bez zdolności do poświęcenia i ofiary? Nawet na froncie w obliczu wroga trzeba w coś wierzyć, aby być zdolnym do bohaterstwa. Ale wiara i poświęcenie potrzebne są nie tylko na froncie wojennym, lecz także na froncie pracy, obowiązku, zawodu, nauki, codziennego trudu i wysiłku. Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w Boga Żywego (Warszawa, 1972r.)
Zastanawiają się ludzie dlaczego u nas tyle bałaganu skoro naród wierzący. zapewne, ten tak zwany nieład nie zależy tylko od każdego z nas. To niemalże zbiorowy nieład. A dlaczego on jest? Dlaczego, uważając się za chrześcijan, katolików, bardzo często zapominamy, że  tym łączy się poczucie rodzinności. Mamy mieć świadomość rodzinności nie tylko w naszym domu, gdzie żyje ojciec, matka i dzieci. To jest rodzina niewątpliwie, to najbardziej podstawowa komórka życia społecznego. Bez rodziny nie ma narodu, tak jak bez narodu trudno sobie wyobrazić zdrowe, porządne państwo. W rodzinie rodzi się naród i wychowuje się poczucie ładu społecznego” (Jasna Góra, 3 czerwca 1978r.)


ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI

„Mówi się, że czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość!” Stefan Kardynał Wyszyński Jasna Góra, 1979 rok
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA…