Słowo Moderatora Żywego Różańca

Słowo Moderatora Żywego Różańca

„Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”- Paulina Jaricot

SŁOWO MODERATORA KRAJOWEGO PRZED BEATYFIKACJĄ PAULINY JARICOT

Człowiek został stworzony do komunii z Bogiem. Na ziemi komunia ta urzeczywistnia się w modlitwie. Modlitwa to najprostsza droga do świętości. Chrześcijanin, a więc każdy z nas powinien zastanawiać się nad swoją świętością. Wynoszenie przez Kościół na ołtarze nowych świętych jest dobrą okazją i potwierdzeniem, że świętość jest możliwa nie tylko dla wybrańców, ale dla każdego, kto żyje zgonie z wolą Boga. 22 maja 2022 w Lyonie zostanie zaliczona w poczet błogosławionych sługa Boża Paulina Jaricot założycielka dwóch wielkich dzieł w Kościele: Dzieła Rozkrzewiania Wiara, które w tym roku będzie obchodzić 200 lecie swego istnienia i Żywego Różańca powstałego 4 lata później. Dla nas ludzi modlących się na różańcu i należących do Kół Różańcowych to wielka łaska i radość, że będziemy mieć kolejną orędowniczkę w naszych sprawach w niebie.  Ten fakt wymaga od nas dobrego przygotowania, by w myśl założycielki: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”… Niech słowa Pauliny „wszystkie dobra przyszły do mnie przez różaniec” staną się zachętą o owoce naszej codziennej modlitwy różańcowej. Zróbmy wszystko, by  ukazać współczesnym Polakom i światu różaniec jako modlitwę na dzisiejsze czasy, w której widzimy ocalenie wiary i miłości do Boga w polskich rodzinach, parafiach, w sercach dzieci i młodzieży oraz w świecie. W czasie trwającej wojny na Ukrainie i w innych częściach świata modlitwa różańcowa staje się najbardziej sprawdzonym lekarstwem na te choroby o czym przypomina Maryja; „Zapomnieliście, że dzięki modlitwie i postom możecie oddalić wojny”. Wszystkich zapraszam na „Polskie Dziękczynnie” za beatyfikację Pauliny, które będzie miało miejsce w czasie  II Krajowego Kongresu Różańcowego który łączy się w tym roku z X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca na Jasną Górę 3 i  4 czerwca 2022 r.

Moderator Krajowy Żywego Różańca
dr Jacek Gancarek