Msze święte do Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Miłosiernego na kalwaryjskim Wzgórzu

Msze święte do Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Miłosiernego na kalwaryjskim Wzgórzu

W kalwaryjskim Sanktuarium Ukrzyżowania w każdy piątek w sposób szczególny oddajemy cześć Panu Jezusowi Ukrzyżowanemu i Miłosiernemu.
Od 16.30 Spowiedź święta
16.30 – Różaniec

O 17.00 Msza św. w intencjach zbiorowych do Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Miłosiernego (w pierwsze piątki miesiąca także za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach).
Po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem (oprócz maja, października)
Na zakończenie uczczenie Relikwii Krzyża Świętego.

Od sierpnia 2022r., po zakończonym remoncie prezbiterium w naszym kalwaryjskim kościele, pragniemy jeszzce bardziej rozwijać kult Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Miłosiernego. Zachęcamy do powierzania Jezusowi swoich intencji oraz do składania świadectw o otrzymanych łaskach.  Intencje można ofiarować za zmarłych oraz za żyjących, w sprawach codziennego życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Intencje można składać przed Mszą świętą w zakrystii, do skarbonki pod chórem lub przez „Skrzynkę intencji” na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do korzystania z tej wielkiej łaski Bożego Miłosierdzia jaką jest odpust zupełny i zapraszamy do osobistej i wspólnotowej modlitwy w Sanktuarium Ukrzyżowania na Górze Miłosierdzia na Kalwarii Pakoskiej!

Od piątku 1 października 2021r. naszej modlitwie w kalwaryjskim Sanktuarium towarzyszą Relikwie św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II, a od 28 maja 2022r. także Relikwie Bł. Stefana Wyszyńskiego. Zostały one umieszczone pod Obrazem Jezusa Miłosiernego.

 

Drogi Pielgrzymie przybywający do Sanktuarium Krzyża Świętego na Wzgórze Kalwaryjskie w Pakości…
Miejsce to jest święte i szczególne! To tutaj wielu pielgrzymów przez wieki, rozważając mękę i śmierć Jezusa Chrystusa,  umocniło swoją wiarę, nadzieję i miłość. Wielu przeżyło moment swojego nawrócenia oraz powrotu do Boga i do Kościoła. Wielu otrzymało szczególne łaski, za które złożyli dziękczynne wota.
Niech w tym miejscu Twoje spotkanie z Jezusem Ukrzyżowanym i Matką Bożą Bolesną będzie owocne w łaski potrzebne w codziennym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Obyś doświadczył w tym miejscu Bożego Miłosierdzia i opieki Matki Najświętszej!


Po zakończeniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (20.11.2016r.), pragniemy, aby modlitwa na Wzgórzu Kalwaryjskim, zarówno osobista jak i wspólnotowa, przyczyniła się do dalszego rozwoju i umocnienia kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i kultu Bożego Miłosierdzia.

Od sierpnia 2017r. piątkowe nabożeństwa odprawiamy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest także możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej po Spowiedzi św., przyjęcie Komunii św., brak przywiązania do grzechu nawet powszedniego, odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy na intencje Ojca Świętego).

Zapraszają Bracia Mniejsi Franciszkanie z Pakości – Kalwarii

 

Z Bulli  Papieża Franciszka „Misericordie vultus” na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (2015-2016):  „Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”.

Modlitwa do Bożego Miłosierdzia: Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Miłosierdzie Boże, o niepojęte i niezgłębione, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego (Dzienniczek, 951).


Istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
Posłannictwo św. s. Faustyny przynosi nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w nowych formach. Jego istotą jest postawa ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.

Ufność w tym nabożeństwie rozumiana jest jako wewnętrzna postawa wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli. Na taką postawę składa się szereg cnót, z których najważniejsze to: wiara, nadzieja i miłość oraz pokora i skrucha. Ufność wyrasta z poznania tajemnicy miłości miłosiernej Boga wobec człowieka. Nie jest ona postawą emocjonalną, uczuciem czy aktem intelektualnym uznającym za prawdę Boże objawienie, ale jest to całożyciowa postawa człowieka wobec miłosiernego Boga, wypowiadająca się w pełnieniu Jego woli. Słowa: Jezu, ufam Tobie – umieszczone w podpisie obrazu – są właściwą odpowiedzią człowieka na poznanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i doświadczenie jej we własnym życiu.
Ufność stanowi o istocie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego tak dalece, że bez tej postawy nie może być mowy o kulcie Miłosierdzia Bożego, jakiego sobie życzył Pan Jezus. Każda z form kultu przekazanych przez s. Faustynę dopiero wówczas będzie autentycznym aktem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i przyniesie oczekiwane owoce (m. in. spełnienie Jezusowych obietnic), jeśli będzie wypływać z postawy wewnętrznego zaufania wobec Boga. Ufność jest tak zasadniczym aktem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, że już sama jedna, bez praktyki konkretnych form kultu, gwarantuje osiągnięcie łask związanych ogólnymi obietnicami, jakie Pan Jezus związał z tym nabożeństwem. Łaski z Mojego miłosierdzia – powiedział – czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma (Dz. 1578).

Miłosierdzie wobec bliźnich jest – obok ufności – drugim istotnym elementem tego nabożeństwa. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim – przypomina Pan Jezus przez s. Faustynę podstawowy chrześcijański obowiązek – nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742). Pan Jezus pragnie, aby Jego czciciele spełnili w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości ku Niemu przez dobry czyn, słowo lub modlitwę. Wyjaśnił też, że większą zasługę ma miłosierdzie wobec duszy i dodał, że na to nie potrzeba zasobów materialnych. Miłosierdzie może i powinien świadczyć każdy człowiek. Jest to wymaganie, jakie przed każdym ochrzczonym stawia Ewangelia. Dzięki niemu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie ma charakteru dewocyjnego, ale jest głęboko przeżytą postacią chrześcijańskiego życia.


Litania do Bożego Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca – ufamy Tobie

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – ufamy Tobie

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen