Objawienie Pańskie – poświęcenie Książeczek dla dzieci Pierwszokomunijnych; Chrzest Pański – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Objawienie Pańskie - poświęcenie Książeczek dla dzieci Pierwszokomunijnych; Chrzest Pański - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Obecnie święta, te obchodzone są oddzielnie.

Dnia 6 stycznia w naszym Kościele obchodziliśmy Święto Objawienia Pańskiego, podczas uroczystej Mszy Świętej poświęcone zostały kadzidło, kreda i mirra, a także Książeczki – Pamiątki Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pana Jezusa do swoich serc.

W dniu dzisiejszym wspominamy Chrzest Pana Jezusa w Jordanie i w pełni świadomi swojej wiary, miłości do Boga i obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny  odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne:

K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

A zatem pytam każdego z Was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.