Katecheza Parafialna 22.01.2023r.

Katecheza Parafialna 22.01.2023r.
Po co nam przykazania? Interpretacja przykazań I-III
Mojżesz otrzymał od Pana Boga na górze Synaj Dekalog – dziesięć przykazań według których ludzie mają postępować. Podczas dzisiejszej Katechezy przypomnieliśmy sobie pierwsze trzy przykazania:
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Szczegółowo omówiliśmy znaczenie przykazań w życiu człowieka oraz zasadność stosowania się do nich, poruszyliśmy tematy dotyczące zabobonów, wróżb i sekt. Dowiedzieliśmy się jak prawidłowo oddawać cześć Bogu i dlaczego figury, obrazy przedstawiające wizerunki świętych mają pobudzać tylko na naszą wyobraźnię, abyśmy nie zatrzymywali swych myśli na przedmiocie, przed którym się modlimy, ale kierowali modlitwy do Boga za wstawiennictwem świętych, którzy są przedstawiani w dziełach sztuki sakralnej. Otrzymaliśmy również cenne rady jak należy święcić dzień święty by był on miły Bogu.
Dzisiejsza Katecheza zgromadziła dużą liczbę wiernych. Bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i wysłuchanie nauk, jednocześnie zapraszamy na kolejną Katechezę Parafialną, która odbędzie się 12 lutego. Spotkajmy się w jeszcze większym gronie i wspólnie poszerzajmy wiedzę dotyczącą naszej wiary! Nawiązujmy relację z Bogiem!