04.12.2023r. Roraty

04.12.2023r. rozpoczęliśmy Msze Święte Roratnie. Adwent do czas oczekiwania na ponowne przyjście na świat Pana Jezusa. Ojciec Lesław Szymborski przed Mszą Świętą przywitał wszystkich zgromadzonych wiernych w tym dzieci, które licznie przybyły do świątyni oraz wytłumaczył czym jest Adwent, jak wyglądają Roraty. Wraz z Ojcem Lesławem, który przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił piękną homilię, uczestniczył Ojciec Ewaryst Gręda. Dziękujemy wszystkim wiernym za tak liczne przybycie do naszego Sanktuarium na Roraty i wspólną modlitwę, przede wszystkim dziękujemy Ministrantom i dzieciom, które przyniosły ze sobą dziś lampiony. Zapraszamy do udziału w Roratach i wspólnej modlitwy.
Przybądź Panie bo czekamy,
Twego przyjścia wyglądamy
bo nam źle żyć bez Ciebie!
Gotujmy drogę Panu,
Prostujmy ścieżki Jego,
Przemieńmy swoje życie,
Odwróćmy się od złego.
😇😇😇