POŚWIĘCENIE OBRAZU ŚW. WOJCIECHA

POŚWIĘCENIE OBRAZU ŚW. WOJCIECHA
We wtorek 23 kwietnia w Uroczystość św. Wojciecha, podczas Mszy św. nastąpiło uroczyste poświęcenie obrazu św. Wojciecha, które ma swoje honorowe miejsce w Cafe Francesco. Po Mszy św. wszyscy uczestniczący w Eucharystii zostali zaproszeni przez Towarzystwo Św. Wojciecha na słodki poczęstunek do kawiarni pielgrzyma.
Oddając publicznie cześć obrazom Świętych, Kościół nasza matka pragnie przede wszystkim, abyśmy spoglądając na wizerunki Świętych doskonale naśladowali Chrystusa. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy nas miłują i dobrze nam czynią, śpieszą nam z pomocą i troskliwie za nami orędują.